vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 04.11.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118.5 KB, 24.08.2015 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 04.11.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 04.11.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

04.11.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Rasivere küla, Tondimündi, 14002:003:0327
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Siilu, 24504:009:0398
 3. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Keraheina, 30401:001:2388
 4. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Rebasesaba, 30401:001:2364
 5. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Andruse, 30401:001:2367
 6. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Eesnurme, 30401:001:2370
 7. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Suur-Sihi, 30401:001:2375
 8. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Väike-Sihi, 30401:001:2361
 9. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Taganurme, 30401:001:2369
 10. Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla, Vana-Villemi, 30401:001:2368
 11. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Orutaguse, 33701:004:0787
 12. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Suurevälja, 33801:001:0136
 13. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Susliku, 29501:011:0284
 14. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Hämariku, 65101:001:0054
 15. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Aruaasa, 65101:001:0056
 16. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeperve, 65302:001:0094
 17. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeristi, 65302:001:0095
 18. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeotsa, 65302:001:0088
 19. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Käo, 65301:001:3567
 20. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Loigu, 65301:001:3572
 21. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Kruuse, 65303:004:0256
 22. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Kärnumäe, 71801:006:1121
 23. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Mikumärdi, 72701:001:0761
 24. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 25. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Mäevere, 22401:001:0326
 26. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Ordu, 85101:001:0606
 27. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, 85101:001:0595
 28. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Vahekonna, 85101:001:0647
 29. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kivisiilu, 32001:001:0171
 30. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Kraavipõllu, 57801:001:0357
 31. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Metsa, 57801:002:0132
 32. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Soku, 61601:001:0226
 33. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puiatu küla, Toome, 61601:001:0223
 34. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Kasutu, 25702:003:0220
 35. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Mõisapõllu, 83604:001:0116
 36. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Kõltsipõllu, 83601:002:0272
 37. Lääne maakond, Haapsalu linn, Väike-Ahli küla, Kuiste, 67401:001:0644
 38. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Kaldapõllu, 68001:004:0173
 39. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
 40. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla, Põlluma, 34201:001:0311
 41. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Metsavahe, 19003:002:1330
 42. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Vanatamme, 19002:004:0119
 43. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hulja alevik, Luha, 27202:001:0045
 44. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hulja alevik, Aasa, 27202:001:0047
 45. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Alupere küla, Lubjapõllu, 78601:001:0032
 46. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kaeva küla, Kellu, 78601:001:0004
 47. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Uue-Kääru, 35401:001:0086
 48. Põlva maakond, Kanepi vald, Voorepalu küla, Kihumetsa, 35402:001:0074
 49. Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla, Tagaranna, 11701:002:0011
 50. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojaääre, 38501:001:0024
 51. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojakalda, 38501:001:0025
 52. Põlva maakond, Põlva vald, Logina küla, Mõraluha, 87201:001:0101
 53. Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Metsaotsa, 47302:001:0187
 54. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Kolmnurga, 21301:001:0169
 55. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Kõrtsipõllu, 19501:001:0403
 56. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Kabelimäe, 18803:002:0168
 57. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Karjamaa, 16001:001:0033
 58. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaopipõllu, 16001:001:0032
 59. Rapla maakond, Kehtna vald, Koogimäe küla, Patarei, 29202:002:0067
 60. Rapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla, Heina, 31701:006:0139
 61. Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Teeristi, 31701:001:0391
 62. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tooma, 88402:001:0504
 63. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Silla, 65401:002:0027
 64. Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla, Niidu, 27701:005:0079
 65. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Postijaama, 47801:008:0023
 66. Saare maakond, Saaremaa vald, Iilaste küla, Aasa, 59201:001:0659
 67. Saare maakond, Saaremaa vald, Kargi küla, Rehemetsa, 80701:001:0125
 68. Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla, Torni, 38601:002:0048
 69. Saare maakond, Saaremaa vald, Selgase küla, Seljamaa, 48301:001:0550
 70. Saare maakond, Saaremaa vald, Tagamõisa küla, Atruse, 30101:001:0586
 71. Saare maakond, Saaremaa vald, Unimäe küla, Haavu, 34801:004:0243
 72. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Lillaste, 52801:001:0175
 73. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Laksivälja, 86101:001:0084
 74. Tartu maakond, Tartu vald, Pupastvere küla, Tuisuniidu, 79401:002:0335
 75. Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Vihuripõllu, 79403:006:0586
 76. Valga maakond, Otepää vald, Kurevere küla, Põldmarja, 72402:001:0029
 77. Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla, Üla-Tülsu, 63602:003:1080
 78. Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Pargipõllu, 28901:003:0035
 79. Valga maakond, Valga vald, Lota küla, Pullisoo, 94301:001:0035
 80. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Pentsiku, 82001:002:0019
 81. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Vana-Toosi, 60002:004:0004
 82. Võru maakond, Setomaa vald, Litvina küla, Oti, 93401:008:0906
 83. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Mainiidu, 46001:001:0420
 84. Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Heinasoo, 46501:001:0209