vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 22.05.2013 11:00
 

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade tähtajatut kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enne enampakkumisel osalemist tuleb osalejal kindlasti kinnisasi looduses üle vaadata, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - 221023778606 (IBAN - EE932200221023778606)
SEB - 10220034796011 (IBAN - EE891010220034796011)
Nordea Bank - 17001577198 (IBAN - EE701700017001577198)
Danske Bank - 333416110002 (IBAN - EE403300333416110002)

Ülekandel märkida viitenumber 3100057031 ja selgituseks kinnisvara rendile andmine ja objekti nimi.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

 1. Avaldust (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 12.04.2012 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumise protokolli ja muud menetluse dokumendid;
  • kasutamiseks antava kinnisasja (rendiobjekti) nimetus ja katastritunnus;
  • rendiobjekti kasutamise aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud sõnade ja numbritega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta) ja ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja rendiobjekti kasutamiseks enampakkumise teates, enampakkumise tingimustes ja rendilepingus sätestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
 2. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber);
 3. füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
 4. juriidilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole kantud B-kaardile.

Ümbrikule tuleb märkida:

Pakkumised esitada kirjalikult, iga rendiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 22.05.2013 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, 51003 Tartu, või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumisi arvesse ei võeta. Kui mõni eeltoodud dokumentidest jäetakse esitamata, esitatakse puudustega või esineb puudusi pakkumise ümbriku vormistamisel või tagatisraha tasumisel, siis pakkumist arvesse ei võeta!.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 22.05.2013 11:00, Akadeemia tn 4, Tartu ning pakkumiste avamine on avalik.

Tutvuge enampakkumise tingimustega (  - 53.4 KB, 12.04.2012 ), rendimenetluse tähtaegade (  - 11.46 KB, 12.04.2012 ) ja lepingu projektiga (  - 110.11 KB, 8.05.2013 ), milles on märgitud rendile andmise tingimused.

Selgitame, et kui riik annab kasutamiseks haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mis ei ole eelnevalt olnud riigivaraseaduse alusel kasutamiseks antud, on selle kasutamise eelisõigus isikul, kes kasutas kasutamiseks antavast kinnisasjast enam kui poolt maa ajutise kasutamise lepingu alusel selle maa riigi omandisse jätmiseni. Eelnimetatud eelisõigust on isikul võimalik kasutada vaid juhul, kui õigustatud isik osaleb ise enampakkumisel, kuid ei osutu võitjaks, kuid soovib kinnisasja siiski rentida enampakkumisel kujunenud hinnaga. Eelisõiguse kasutamiseks tuleb õigustatud isikutel enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul esitada kasutamiseks andmise korraldajale (Maa-ametile) kirjalik taotlus, et ta soovib kasutada seda õigust. Taotlusele tuleb lisada maa ajutise kasutamise lepingu koopia ja olemasolu korral kasutusala asendiplaan. Kui õigustatud isik teatab tähtaegselt, et kasutab õigust saada kinnisasi kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga, lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse õigustatud isiku kasuks. Kui õigustatud isik esitab eelnimetatud taotluse, kuid kinnisasi jääb taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel kasutamiseks andmise korraldaja määratud tähtaja jooksul rentimata, siis taastatakse enampakkumise võitja õigus kinnisasi omandada. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma rendiobjekti kohta avaldatud infoga Maa-ameti koduleheküljel ning vähemalt enne lepingu sõlmimist kinnisasja seisukorraga looduses.

Pakkuja on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Rendile antavate kinnisasjade kasutamisel tuleb arvestada kõigi seadusest tulenevate kitsendustega.
Tutvu väljavõttega põllumajanduslikku maakasutust piiravast seadusandlusest (  - 71.5 KB, 29.04.2013 ).

22.05.2013 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on alljärgnevad kinnisasjad:

Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kaunissaare küla, Aru, 14001:002:0721
 2. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Luha, 14001:001:0687
 3. Harju maakond, Anija vald, Paasiku küla, Ristiku, 14001:001:0647
 4. Harju maakond, Anija vald, Paasiku küla, Timuti, 14001:001:0639
 5. Harju maakond, Anija vald, Paasiku küla, Sarapiku, 14001:001:0638
 6. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Uhtoru, 19801:011:0669
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Haljava küla, Mardi, 24504:009:0079
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Lillemäe, 24504:009:0234
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Raadiku, 24504:003:0065
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Eesvälja, 24504:008:0907
 11. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Keskvälja, 24504:008:0908
 12. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Aovälja, 24504:008:0909
 13. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Tagavälja, 24504:008:0910
 14. Harju maakond, Kuusalu vald, Kõnnu küla, Tihniku põld, 42301:005:0483
 15. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Määra küla, Põllupealse, 56202:002:0477
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Tootsi, 29501:011:0211
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Sõnajala, 29501:011:0215
 18. Harju maakond, Raasiku vald, Kulli küla, Tjorveni, 65101:002:0229
 19. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Korneli, 65301:001:2990
 20. Harju maakond, Rae vald, Kopli küla, Kopli, 65301:013:0459
 21. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Uuepõllu, 65301:007:0094
 22. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Põllu, 65301:007:0093
 23. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Turbapõllu, 65303:004:0241
 24. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Ultsmiku, 65303:004:0242
 25. Harju maakond, Saku vald, Kajamaa küla, Viiru, 71801:001:1303
 26. Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jänesekäpa, 71801:006:1117
 27. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Soopere, 71814:001:0575
 28. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Vainumaa, 71814:001:0576
 29. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Söödi, 71801:006:1124
 30. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Pruulimäe, 71801:006:1139
 31. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Vankre, 72701:002:0308
 32. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Ruhi, 72701:001:0815
 33. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Jaanipõllu, 72701:002:2152
 34. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Pajupõllu, 72701:002:2154
 35. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Kelluka, 72701:001:0110
 36. Harju maakond, Saue vald, Jõgisoo küla, Väriheina, 72703:002:0069
 37. Harju maakond, Saue vald, Jõgisoo küla, Vilisuu, 72703:002:0068
 38. Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Lilleoru, 72701:002:2235
 39. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 40. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Vallimäe, 49801:001:0404
 41. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Lemmaku, 49802:003:0093
 42. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Mäeserva, 49802:003:0086
 43. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Kallipi, 49802:002:0433
 44. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Niidu, 49802:002:0435
 45. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Kasteheina, 49802:002:0434
 46. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Luha, 49802:002:0451
 47. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Peedu, 49802:002:0606
 48. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu, 49801:001:0402
 49. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Vanaküla, 49801:001:0403
 50. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Kulbi, 75101:003:0326
 51. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Alavere küla, Reitavi, 24804:001:0278
 52. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Helmi, 24802:006:0553
 53. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villemi, 24802:006:0555
 54. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sudiste küla, Pihlaka, 57801:002:0174
 55. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Varivere, 25702:003:0219
 56. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Illevere, 25702:003:0226
 57. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Harakaladva, 28801:001:0091
 58. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Põldohaka, 28801:001:0090
 59. Järva maakond, Järva vald, Vahuküla, Jõe, 31402:001:0208
 60. Järva maakond, Türi vald, Kärevere küla, Oolde, 53701:003:0118
 61. Järva maakond, Türi vald, Kärevere küla, Ooldepõllu, 53701:003:0117
 62. Järva maakond, Türi vald, Lokuta küla, Eespõllu, 83601:002:0303
 63. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kandle küla, Mõisamaa, 19003:001:0234
 64. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Reservi, 88702:002:0227
 65. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Peedi, 15401:002:0286
 66. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Pärnapõllu, 92701:004:0155
 67. Rapla maakond, Kehtna vald, Lalli küla, Kurvi, 29202:006:0046
 68. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Kraavinurga, 65401:002:0203
 69. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Ristiku, 65401:002:0200
 70. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Nisu, 65401:001:0147
 71. Rapla maakond, Rapla vald, Raela küla, Krahvi, 65402:001:0259
 72. Rapla maakond, Rapla vald, Ummaru küla, Adra, 65401:002:0198
 73. Saare maakond, Saaremaa vald, Pidula-Kuusiku küla, Suure, 30101:004:0635
 74. Valga maakond, Valga vald, Koiva küla, Toome, 77901:001:0015

Kasutamiseks antava vara, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot telefonidel 665 0788 ja 675 0174.