vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 29.05.2013 11:00
 

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade tähtajatut kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enne enampakkumisel osalemist tuleb osalejal kindlasti kinnisasi looduses üle vaadata, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - 221023778606 (IBAN - EE932200221023778606)
SEB - 10220034796011 (IBAN - EE891010220034796011)
Nordea Bank - 17001577198 (IBAN - EE701700017001577198)
Danske Bank - 333416110002 (IBAN - EE403300333416110002)

Ülekandel märkida viitenumber 3100057031 ja selgituseks kinnisvara rendile andmine ja objekti nimi.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

 1. Avaldust (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 12.04.2012 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumise protokolli ja muud menetluse dokumendid;
  • kasutamiseks antava kinnisasja (rendiobjekti) nimetus ja katastritunnus;
  • rendiobjekti kasutamise aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud sõnade ja numbritega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta) ja ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja rendiobjekti kasutamiseks enampakkumise teates, enampakkumise tingimustes ja rendilepingus sätestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
 2. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber);
 3. füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
 4. juriidilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole kantud B-kaardile.

Ümbrikule tuleb märkida:

Pakkumised esitada kirjalikult, iga rendiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 29.05.2013 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, 51003 Tartu, või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumisi arvesse ei võeta. Kui mõni eeltoodud dokumentidest jäetakse esitamata, esitatakse puudustega või esineb puudusi pakkumise ümbriku vormistamisel või tagatisraha tasumisel, siis pakkumist arvesse ei võeta!.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 29.05.2013 11:00, Akadeemia tn 4, Tartu ning pakkumiste avamine on avalik.

Tutvuge enampakkumise tingimustega (  - 53.4 KB, 12.04.2012 ), rendimenetluse tähtaegade (  - 11.46 KB, 12.04.2012 ) ja lepingu projektiga (  - 110.11 KB, 8.05.2013 ), milles on märgitud rendile andmise tingimused.

Selgitame, et kui riik annab kasutamiseks haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mis ei ole eelnevalt olnud riigivaraseaduse alusel kasutamiseks antud, on selle kasutamise eelisõigus isikul, kes kasutas kasutamiseks antavast kinnisasjast enam kui poolt maa ajutise kasutamise lepingu alusel selle maa riigi omandisse jätmiseni. Eelnimetatud eelisõigust on isikul võimalik kasutada vaid juhul, kui õigustatud isik osaleb ise enampakkumisel, kuid ei osutu võitjaks, kuid soovib kinnisasja siiski rentida enampakkumisel kujunenud hinnaga. Eelisõiguse kasutamiseks tuleb õigustatud isikutel enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul esitada kasutamiseks andmise korraldajale (Maa-ametile) kirjalik taotlus, et ta soovib kasutada seda õigust. Taotlusele tuleb lisada maa ajutise kasutamise lepingu koopia ja olemasolu korral kasutusala asendiplaan. Kui õigustatud isik teatab tähtaegselt, et kasutab õigust saada kinnisasi kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga, lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse õigustatud isiku kasuks. Kui õigustatud isik esitab eelnimetatud taotluse, kuid kinnisasi jääb taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel kasutamiseks andmise korraldaja määratud tähtaja jooksul rentimata, siis taastatakse enampakkumise võitja õigus kinnisasi omandada. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma rendiobjekti kohta avaldatud infoga Maa-ameti koduleheküljel ning vähemalt enne lepingu sõlmimist kinnisasja seisukorraga looduses.

Pakkuja on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Rendile antavate kinnisasjade kasutamisel tuleb arvestada kõigi seadusest tulenevate kitsendustega.
Tutvu väljavõttega põllumajanduslikku maakasutust piiravast seadusandlusest (  - 71.5 KB, 29.04.2013 ).

29.05.2013 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on alljärgnevad kinnisasjad:

Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Pikva küla, Vahevälja, 14002:001:0189
 2. Harju maakond, Anija vald, Uuearu küla, Kullavahe, 14002:002:0336
 3. Harju maakond, Kose vald, Alansi küla, Tarupõllu, 36301:001:0443
 4. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Sanderi, 33702:001:0596
 5. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kruusamäe, 33702:001:0597
 6. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Linnari, 33702:001:0598
 7. Harju maakond, Kose vald, Nutu küla, Jõepõllu, 36302:002:0478
 8. Harju maakond, Kose vald, Ojasoo küla, Niidu, 36301:001:0441
 9. Harju maakond, Kose vald, Ojasoo küla, Nurme, 36301:001:0442
 10. Harju maakond, Kose vald, Rava küla, Suurpõllu, 36302:002:0477
 11. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Lepiku, 51801:002:0232
 12. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Kalevi, 49801:001:0398
 13. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Kraavimaa, 22401:003:0395
 14. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Rohuniidu, 22401:003:0396
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Sooküla, Kaerapõllu, 44901:002:0363
 16. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruküla, Rombi, 44901:003:0488
 17. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Arupäälse küla, Kaarlepa, 44901:003:0489
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Kaldavälja, 43701:001:0311
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Tuuleveski, 44901:002:0364
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Aasavälja, 43701:001:0312
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Niiduvälja, 43701:001:0313
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Hõbeallika, 44901:003:0491
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Sirgeoja, 44901:003:0492
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Turvastiku, 44901:003:0493
 25. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Tammi, 44901:003:0494
 26. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Alavere küla, Oldipõllu, 24804:001:0276
 27. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Alavere küla, Instituudi, 24804:001:0277
 28. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Savipõllu, 57802:003:0304
 29. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vilina küla, Rähna, 24804:001:0265
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Võntküla, Võntküla 6, 77601:001:0627
 31. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Krõõda, 88701:002:0189
 32. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Vidriku, 88701:002:0190
 33. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Holgeri, 88701:002:0194
 34. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Türje küla, Toomingamarja, 78702:002:0283
 35. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Võhmetu küla, Kullerkupu, 78701:002:0135
 36. Põlva maakond, Kanepi vald, Abissaare küla, Vaderi, 85603:001:0156
 37. Põlva maakond, Põlva vald, Roosi küla, Jõeniidu, 38501:003:0186
 38. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla, Põlluriba, 84801:004:0784
 39. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla, Pihlakapõllu, 84801:004:0783
 40. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Punga, 93004:003:0219
 41. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Lehepõllu, 93004:003:0217
 42. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tagassaare küla, Vana-Viidiku, 93004:002:0049
 43. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Kitsepõllu, 15905:004:1012
 44. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Passipere, 15905:004:1031
 45. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Aidapõllu, 15904:001:0406
 46. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Kõllipõllu, 15904:001:0407
 47. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Rannapõllu, 15905:002:0463
 48. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Kalapõllu, 15905:002:0464
 49. Pärnu maakond, Tori vald, Eavere küla, Nurmika, 14901:002:0424
 50. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0175
 51. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0128
 52. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
 53. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Odra, 65401:002:0197
 54. Saare maakond, Muhu vald, Tupenurme küla, Pangaaluse, 47801:004:0616
 55. Saare maakond, Saaremaa vald, Hübja küla, Villemi, 34801:001:0577
 56. Saare maakond, Saaremaa vald, Hübja küla, Kuresoo, 34801:001:0578
 57. Saare maakond, Saaremaa vald, Hübja küla, Siimu, 34801:001:0576
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla, Viinaköögi, 44001:001:0391
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla, Ussimäe, 44001:001:0389
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla, Saunapõllu, 44001:001:0393
 61. Tartu maakond, Tartu vald, Igavere küla, Otsavälja, 79402:002:0138
 62. Tartu maakond, Tartu vald, Nigula küla, Pärniku, 79402:002:0145
 63. Tartu maakond, Tartu vald, Nigula küla, Rukkivälja, 79402:002:0143
 64. Tartu maakond, Tartu vald, Soeküla, Kiigapõllu, 79402:003:0236
 65. Tartu maakond, Tartu vald, Toolamaa küla, Kaarepõllu, 79402:002:0157
 66. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Rabavälja, 79402:001:0496
 67. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Lehelinnu, 79402:001:0497
 68. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Karli, 72402:003:0071
 69. Valga maakond, Otepää vald, Sarapuu küla, Äiatari, 72402:003:0074
 70. Valga maakond, Valga vald, Õlatu küla, Ivaski, 94301:001:0021
 71. Viljandi maakond, Mulgi vald, Penuja küla, Keskpulga, 10502:003:0101
 72. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Mäeküla, Oksapõllu, 54502:001:0065
 73. Võru maakond, Rõuge vald, Mõniste küla, Anni, 49301:002:0205
 74. Võru maakond, Rõuge vald, Purka küla, Jaani, 18101:001:0189
 75. Võru maakond, Setomaa vald, Antkruva küla, Lohu, 46001:001:0374
 76. Võru maakond, Setomaa vald, Tiirhanna küla, Mündi, 46002:003:0422
 77. Võru maakond, Setomaa vald, Vinski küla, Rummu, 46002:003:0423
 78. Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Madala, 91801:003:0135
 79. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Soomaa, 91804:001:0343
 80. Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Kõdra, 91804:004:0416

Kasutamiseks antava vara, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot telefonidel 665 0788 ja 675 0174.