vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 05.06.2013 11:00
 

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade tähtajatut kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enne enampakkumisel osalemist tuleb osalejal kindlasti kinnisasi looduses üle vaadata, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - 221023778606 (IBAN - EE932200221023778606)
SEB - 10220034796011 (IBAN - EE891010220034796011)
Nordea Bank - 17001577198 (IBAN - EE701700017001577198)
Danske Bank - 333416110002 (IBAN - EE403300333416110002)

Ülekandel märkida viitenumber 3100057031 ja selgituseks kinnisvara rendile andmine ja objekti nimi.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

 1. Avaldust (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 12.04.2012 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumise protokolli ja muud menetluse dokumendid;
  • kasutamiseks antava kinnisasja (rendiobjekti) nimetus ja katastritunnus;
  • rendiobjekti kasutamise aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud sõnade ja numbritega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta) ja ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja rendiobjekti kasutamiseks enampakkumise teates, enampakkumise tingimustes ja rendilepingus sätestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
 2. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber);
 3. füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
 4. juriidilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole kantud B-kaardile.

Ümbrikule tuleb märkida:

Pakkumised esitada kirjalikult, iga rendiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 05.06.2013 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, 51003 Tartu, või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumisi arvesse ei võeta. Kui mõni eeltoodud dokumentidest jäetakse esitamata, esitatakse puudustega või esineb puudusi pakkumise ümbriku vormistamisel või tagatisraha tasumisel, siis pakkumist arvesse ei võeta!.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 05.06.2013 11:00, Akadeemia tn 4, Tartu ning pakkumiste avamine on avalik.

Tutvuge enampakkumise tingimustega (  - 53.4 KB, 12.04.2012 ), rendimenetluse tähtaegade (  - 11.46 KB, 12.04.2012 ) ja lepingu projektiga (  - 110.11 KB, 8.05.2013 ), milles on märgitud rendile andmise tingimused.

Selgitame, et kui riik annab kasutamiseks haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mis ei ole eelnevalt olnud riigivaraseaduse alusel kasutamiseks antud, on selle kasutamise eelisõigus isikul, kes kasutas kasutamiseks antavast kinnisasjast enam kui poolt maa ajutise kasutamise lepingu alusel selle maa riigi omandisse jätmiseni. Eelnimetatud eelisõigust on isikul võimalik kasutada vaid juhul, kui õigustatud isik osaleb ise enampakkumisel, kuid ei osutu võitjaks, kuid soovib kinnisasja siiski rentida enampakkumisel kujunenud hinnaga. Eelisõiguse kasutamiseks tuleb õigustatud isikutel enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul esitada kasutamiseks andmise korraldajale (Maa-ametile) kirjalik taotlus, et ta soovib kasutada seda õigust. Taotlusele tuleb lisada maa ajutise kasutamise lepingu koopia ja olemasolu korral kasutusala asendiplaan. Kui õigustatud isik teatab tähtaegselt, et kasutab õigust saada kinnisasi kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga, lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse õigustatud isiku kasuks. Kui õigustatud isik esitab eelnimetatud taotluse, kuid kinnisasi jääb taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel kasutamiseks andmise korraldaja määratud tähtaja jooksul rentimata, siis taastatakse enampakkumise võitja õigus kinnisasi omandada. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma rendiobjekti kohta avaldatud infoga Maa-ameti koduleheküljel ning vähemalt enne lepingu sõlmimist kinnisasja seisukorraga looduses.

Pakkuja on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Rendile antavate kinnisasjade kasutamisel tuleb arvestada kõigi seadusest tulenevate kitsendustega.
Tutvu väljavõttega põllumajanduslikku maakasutust piiravast seadusandlusest (  - 71.5 KB, 29.04.2013 ).

05.06.2013 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on alljärgnevad kinnisasjad:

Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ehmja küla, Muraka, 45202:001:0247
 2. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla, Kelluka, 45203:003:0153
 3. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koela küla, Kuldkinga, 77601:001:0698
 4. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nihka küla, Lubjaahju, 77601:001:0735
 5. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Loone, 88701:002:0193
 6. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Vajangu küla, Pääsusilma, 78702:002:0245
 7. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Kaeratera, 15401:002:0110
 8. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Nisutera, 15401:002:0106
 9. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Odratera, 15401:002:0109
 10. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Rukkitera, 15401:002:0096
 11. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Rapsitera, 15401:002:0104
 12. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Viljatera, 15401:002:0119
 13. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Oa, 15401:002:0101
 14. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Herne, 15401:002:0108
 15. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Kapsa, 15401:002:0102
 16. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Redise, 15401:002:0103
 17. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Kaalika, 15401:002:0107
 18. Põlva maakond, Räpina vald, Kunksilla küla, Nõiasaare, 87901:004:0170
 19. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla, Sooaluse, 41103:001:0258
 20. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Laulepa küla, Vahtra, 41101:001:0325
 21. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Meelva küla, Viigi, 41101:001:0326
 22. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Seira küla, Sadula, 41103:001:0259
 23. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Rindalipõllu, 15901:001:0399
 24. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
 25. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Sinikaserva, 15904:001:0358
 26. Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Kesapõllu, 73001:002:0332
 27. Saare maakond, Muhu vald, Pärase küla, Alvandi, 47801:005:0535
 28. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla, Ränga, 44001:001:0390
 29. Saare maakond, Saaremaa vald, Veske küla, Tulika, 40301:004:0069
 30. Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla, Kanali, 69401:004:0013
 31. Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Aediku, 94901:005:1599
 32. Tartu maakond, Kambja vald, Laane küla, Tiigiserva, 94901:007:1673
 33. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Nurga, 94901:009:0059
 34. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Otsa, 94901:007:1655
 35. Tartu maakond, Kastre vald, Issaku küla, Nurmepõllu, 91501:001:0184
 36. Tartu maakond, Tartu vald, Nigula küla, Viiremaa, 79402:002:0146
 37. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Villandi, 79401:006:1320
 38. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Rajavälja, 79402:003:0229
 39. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Rajaveere, 79402:003:0230
 40. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Jõekääru, 86501:001:0121
 41. Võru maakond, Rõuge vald, Ritsiko küla, Ritsikapõllu, 46801:004:0123
 42. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Jõeääre, 86501:001:0122
 43. Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Kraavivahe, 46503:004:0184
 44. Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Nurmealuse, 46503:004:0183

Kasutamiseks antava vara, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot telefonidel 665 0788 ja 675 0174.