vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 02.04.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult tutvuma:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast.

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4 Tartu 51003 02.04.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 02.04.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019. Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh ka juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4 Tartu 51003.

02.04.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
 2. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Kivistiku, 14001:001:0691
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Haljava küla, Põllunurga, 24504:009:0391
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Harjutusväljaku, 24504:002:0495
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Aovälja, 24504:008:0909
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Eesvälja, 24504:008:0907
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Saha küla, Siilu, 24504:003:0974
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Kaeravälja, 24504:003:0142
 9. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Ruti, 30401:001:1455
 10. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Suurematsu, 30401:003:0534
 11. Harju maakond, Kose vald, Kose-Uuemõisa alevik, Erikooli, 33701:002:1040
 12. Harju maakond, Kose vald, Krei küla, Tuhkru, 33701:002:1039
 13. Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Teeäärse, 33701:002:0834
 14. Harju maakond, Kose vald, Tuhala küla, Niiduvälja, 33701:001:0651
 15. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tammepõllu, 35201:001:0075
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Käesalu küla, Jõeääre, 29501:007:1819
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Ristiku, 29501:011:0221
 18. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vilivalla küla, Vannika, 56201:002:0313
 19. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Vahtramäe, 65101:002:0102
 20. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Suurepõllu, 65303:002:0053
 21. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Okka, 65303:003:0771
 22. Harju maakond, Rae vald, Kadaka küla, Nigula, 65301:013:0049
 23. Harju maakond, Rae vald, Kadaka küla, Põllu, 65301:013:0068
 24. Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Jõeääre, 65301:013:0091
 25. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Orutse, 65303:002:0067
 26. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Tapi, 65303:002:0068
 27. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Ühispõllu, 65303:002:0066
 28. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Päevakoera, 65303:001:0363
 29. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Ristimäe, 65303:004:0259
 30. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tangu, 65303:004:0261
 31. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Kursi, 65303:004:0262
 32. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Haraka, 65301:007:0114
 33. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Ühispõllu, 65301:007:0164
 34. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Mäearu, 65303:003:0769
 35. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Põllutuka, 65301:007:0686
 36. Harju maakond, Rae vald, Veneküla, Kristle, 65301:011:0063
 37. Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Lehtmetsa, 71801:001:0194
 38. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kivila, 72701:001:0130
 39. Harju maakond, Saue vald, Kaasiku küla, Söödipõllu, 29701:001:0227
 40. Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kummeli, 72703:001:0142
 41. Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Räägu, 72703:001:0141
 42. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Oravamäe, 72704:002:0663
 43. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Tillu, 72704:001:0482
 44. Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Naeri, 72701:003:0431
 45. Harju maakond, Saue vald, Vanamõisa küla, Loiguveski, 72701:002:2138
 46. Harju maakond, Saue vald, Vanamõisa küla, Rajapõllu, 72701:002:2139
 47. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Mäeserva, 49802:003:0086
 48. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Kasteheina, 49802:002:0434
 49. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Luha, 49802:002:0451
 50. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Peedu, 49802:002:0606
 51. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Naadi, 28801:002:0057
 52. Järva maakond, Järva vald, Jõeküla, Pajulaane, 31402:002:0068
 53. Järva maakond, Järva vald, Jõeküla, Võllamäe, 31402:002:0069
 54. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Kesalille, 28801:001:0096
 55. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Ületee, 28801:001:0095
 56. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Maajala, 28801:001:0094
 57. Järva maakond, Järva vald, Kareda küla, Hanemaltsa, 28801:001:0093
 58. Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Hanijala, 28801:004:0163
 59. Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Linnurohu, 28801:004:0160
 60. Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Vesiheina, 28801:004:0166
 61. Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Oblika, 28801:004:0165
 62. Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Tulika, 28801:004:0164
 63. Järva maakond, Järva vald, Öötla küla, Võilille, 28801:003:0104
 64. Järva maakond, Järva vald, Öötla küla, Ülase, 28801:003:0105
 65. Rapla maakond, Kehtna vald, Saunaküla, Lõokese, 29201:001:0192
 66. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Ojaääre, 31701:003:0223
 67. Rapla maakond, Märjamaa vald, Pühatu küla, Kraavivahe, 65401:001:0162
 68. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vigala-Vanamõisa küla, Santa, 88401:003:0153