vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 21.04.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult tutvuma:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast.

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 21.04.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 21.04.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019. Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh ka juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

21.04.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
 2. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Põllu, 14001:001:0693
 3. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Ristiku, 14001:001:0694
 4. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Kivistiku, 14001:001:0691
 5. Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Vainu, 19801:011:1128
 6. Harju maakond, Harku vald, Suurupi küla, Kruusaaugu, 19801:001:2284
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Kraavivahe, 24504:008:1037
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Eesvälja, 24504:008:0907
 9. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Ruti, 30401:001:1455
 10. Harju maakond, Kiili vald, Metsanurga küla, Made, 30401:003:0624
 11. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Suurematsu, 30401:003:0534
 12. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vilivalla küla, Vannika, 56201:002:0313
 13. Harju maakond, Rae vald, Kadaka küla, Arula, 65301:013:0051
 14. Harju maakond, Rae vald, Kadaka küla, Nigula, 65301:013:0049
 15. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Kokota, 65303:001:0084
 16. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tangu, 65303:004:0261
 17. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Mirtli, 72704:003:0351
 18. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Saarikupõllu, 72704:003:0345
 19. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Liiva, 89001:010:0953
 20. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Aruküla, Aruotsa, 49802:001:0297
 21. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Nurga, 49801:001:0444
 22. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Pähkli, 49801:001:0443
 23. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Koldamäe küla, Peka, 22401:001:0373
 24. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Niidu, 49802:002:0644
 25. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Künka, 49802:003:0121
 26. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Mäeserva, 49802:003:0086
 27. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ratva küla, Nurme, 49801:002:0154
 28. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tarakuse küla, Oru, 49801:001:0440
 29. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Karikakra, 22401:001:0374
 30. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võide küla, Kolustre, 49802:001:0298
 31. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra-Liiva küla, Piiriserva, 75101:003:0329
 32. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra-Liiva küla, Kantri, 75101:003:0331
 33. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra-Liiva küla, Kalme, 75101:003:0332
 34. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Kopli, 75101:003:0333
 35. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Kupra, 44901:003:0511
 36. Järva maakond, Järva vald, Roosna küla, Kikka, 13402:003:0346
 37. Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Kõrre, 45401:004:0114
 38. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Lombimaa, 21302:002:0117
 39. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Tuule, 21302:004:0100
 40. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Soo-otsa, 21302:004:0097
 41. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Soo, 21302:004:0098
 42. Rapla maakond, Kehtna vald, Hertu küla, Mardika, 29201:002:0131
 43. Rapla maakond, Kehtna vald, Pae küla, Ritsika, 29201:002:0133
 44. Rapla maakond, Kehtna vald, Pae küla, Tirtsu, 29201:002:0134
 45. Rapla maakond, Kehtna vald, Saunaküla, Lõokese, 29201:001:0192
 46. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Ojaääre, 31701:003:0223
 47. Rapla maakond, Märjamaa vald, Pühatu küla, Kraavivahe, 65401:001:0162
 48. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Heina, 88401:002:0136
 49. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Kõrre, 88401:002:0135
 50. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Niidu, 65401:002:0199
 51. Viljandi maakond, Viljandi vald, Oiu küla, Pihlakobara, 32802:001:0277
 52. Võru maakond, Antsla vald, Antsu küla, Kõlbi, 14301:002:0187
 53. Võru maakond, Antsla vald, Antsu küla, Mäe-Tiidu, 14301:002:0186
 54. Võru maakond, Antsla vald, Rimmi küla, Tomsioja põld, 14302:003:0108