vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 27.10.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 27.10.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 27.10.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

27.10.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Mäepõllu, 14001:001:0688
 2. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
 3. Harju maakond, Harku vald, Ilmandu küla, Lõvilõua, 19801:001:1934
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Väljapealse, 24504:008:1035
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo küla, Ida, 24504:008:1067
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Eesvälja, 24504:008:0907
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Nurgavälja, 24504:008:1055
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Lõuna, 24504:008:1063
 9. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Ruti, 30401:001:1455
 10. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Pinna, 30401:001:2001
 11. Harju maakond, Kiili vald, Metsanurga küla, Made, 30401:003:0624
 12. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Suurematsu, 30401:003:0534
 13. Harju maakond, Kose vald, Krei küla, Niguliste, 33701:002:1000
 14. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Jõevälja, 36302:001:0306
 15. Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vaestemaja, 35201:002:0155
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kersalu küla, Kroonipõllu, 29501:009:0450
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kersalu küla, Toropi, 29501:009:0448
 18. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Viisnurga, 29501:010:0661
 19. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Põllküla, Tambeti, 29501:009:0449
 20. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vilivalla küla, Vannika, 56201:002:0313
 21. Harju maakond, Rae vald, Kadaka küla, Nigula, 65301:013:0049
 22. Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Põllu, 65301:003:0788
 23. Harju maakond, Rae vald, Kautjala küla, Pranto, 65303:001:0365
 24. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Rätsepa, 65301:007:0067
 25. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Kokota, 65303:001:0084
 26. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tangu, 65303:004:0261
 27. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Kasela, 65301:007:0080
 28. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Koppeli, 65301:001:2031
 29. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Kangru, 65301:001:3160
 30. Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Rohulible, 71801:003:0997
 31. Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Kristali, 71801:001:0201
 32. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Laami, 71814:001:0577
 33. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Tõela, 71801:006:1033
 34. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Saarikupõllu, 72704:003:0345
 35. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Oravamäe, 72704:002:0663
 36. Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Leetsipõllu, 51802:001:0264
 37. Harju maakond, Saue vald, Viruküla, Vanapõllu, 51801:001:0580
 38. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Liiva, 89001:010:0953
 39. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Äigru, 89001:010:0951
 40. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Koldamäe küla, Peka, 22401:001:0373
 41. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Künka, 49802:003:0121
 42. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Niidu, 49802:002:0644
 43. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Mäeserva, 49802:003:0086
 44. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sõrumäe küla, Roosimäe, 22401:001:0367
 45. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tarakuse küla, Oru, 49801:001:0440
 46. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Karikakra, 22401:001:0374
 47. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Kraavimaa, 22401:003:0395
 48. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Rohuniidu, 22401:003:0396
 49. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võide küla, Kolustre, 49802:001:0298
 50. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu, 49801:001:0402
 51. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hiiemetsa küla, Hallivati, 85101:002:0422
 52. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Arisvere küla, Koolipõllu, 57301:001:0010
 53. Järva maakond, Türi vald, Jõeküla, Jõeäärse, 37501:004:0069
 54. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Metsanurga, 19002:004:0112
 55. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kuru küla, Hiie, 40002:002:0373
 56. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Piilu küla, Märjandi, 71601:004:0171
 57. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Otsa, 71601:004:0172
 58. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Villemi, 79101:017:0055
 59. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Türje küla, Toomingamarja, 78702:002:0283
 60. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Pardi, 70201:002:0276
 61. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurmetu küla, Veerumäe, 90001:003:0247
 62. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Aavere küla, Ritsika, 92701:003:0145
 63. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla, Kure, 27601:001:0203
 64. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Lahepõllu, 15905:002:0486
 65. Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Poldrikeskme, 15905:002:0484
 66. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Ojaääre, 31701:003:0223
 67. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Lambahänilase, 31701:002:0413
 68. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Tihu, 50401:005:0185
 69. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Mõisapõllu, 79401:006:0962
 70. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Jõekääru, 86501:001:0121
 71. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Varese, 86501:001:0120