vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 24.03.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 24.03.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 24.03.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

24.03.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Välja, 14001:001:0719
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Aruaru küla, Kurvi, 24504:009:0385
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Mäepealse, 24504:004:1223
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Põhu, 24504:008:1072
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Servala, 24504:008:1071
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Tarja, 24504:008:0217
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Kullaaru, 24504:008:0222
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Ärma-Jaani, 24504:008:0171
 9. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Meeli, 30401:003:0505
 10. Harju maakond, Kose vald, Saarnakõrve küla, Oruvälja, 36302:003:0267
 11. Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu-Aabla küla, Nurmenuku, 42301:001:0819
 12. Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu-Aabla küla, Karikakra, 42301:001:0818
 13. Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla, Vesiliiva, 42301:001:0821
 14. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla, Mõdraste, 56201:003:0137
 15. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Humala, 29501:010:0729
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Veskiküla, Siili, 86801:001:0524
 17. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Niidu, 65101:002:0804
 18. Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Kooli, 65301:003:0194
 19. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Posti, 65301:007:0069
 20. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Tõru, 65303:004:0289
 21. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Kivikopli, 65303:004:0295
 22. Harju maakond, Saku vald, Lokuti küla, Ritsika, 71801:006:1169
 23. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Õisiku, 72701:002:0337
 24. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Kaare, 72704:001:0067
 25. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Ilunurme, 72704:001:0071
 26. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Ritsika, 72704:001:0069
 27. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Lapi, 72704:001:0504
 28. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Loogapõllu, 72701:001:0849
 29. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Laanepõllu, 72701:001:0852
 30. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Kukepõllu, 72701:001:0853
 31. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Aardepõllu, 72701:001:0854
 32. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Salla, 72704:002:0134
 33. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Vanaveski, 49802:002:0643
 34. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla, Liinipõllu, 22901:001:0317
 35. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Kraavi, 44901:001:0345
 36. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Puu, 85101:003:0202
 37. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Killu, 15401:002:0294
 38. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Heina, 88401:002:0136
 39. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Kõrre, 88401:002:0135
 40. Valga maakond, Otepää vald, Neeruti küla, Kruusamaa, 58202:003:0003