vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 03.12.2013 11:00
 

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Pakkumiste esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvaid sätteid.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - 221023778606 (IBAN - EE932200221023778606)
SEB - 10220034796011 (IBAN - EE891010220034796011)
Luminor Bank - 17001577198 (IBAN - EE701700017001577198)
Danske Bank - 333416110002 (IBAN - EE403300333416110002)

Makse teostamisel märkida viitenumber 3100057031 ja selgituseks kinnisvara rendile andmine, objekti nimetus ja/või katastritunnus ning kui tasutakse teise isiku eest, siis ka pakkuja nimi.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

 1. Avaldust (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 12.04.2012 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumise protokolli ja muud menetluse dokumendid;
  • kasutamiseks antava kinnisasja (rendiobjekti) nimetus ja katastritunnus;
  • rendiobjekti kasutamise aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud sõnade ja numbritega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta) ja ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja rendiobjekti kasutamiseks enampakkumise teates, enampakkumise tingimustes ja rendilepingus sätestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
  • kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka, siis märkida pank ja arveldusarve number, kuhu mittevõitmise korral tagastada tagatisraha.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud kinnisvara rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi (kui tasutakse teise isiku eest);
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Ümbrikule tuleb märkida:

Pakkumised esitada kirjalikult, iga rendiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 03.12.2013 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, 51003 Tartu, või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumisi arvesse ei võeta.

Kui mõni eeltoodud dokumentidest jäetakse esitamata, esitatakse puudustega või esineb puudusi pakkumise ümbriku vormistamisel või tagatisraha tasumisel, siis pakkumist arvesse ei võeta!

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 03.12.2013 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis ning pakkumiste avamine on avalik.

Enampakkumise tulemuste teatavaks tegemise, võitja ja eelisõiguse selgitamise, lepingu sõlmimise ning muude renditingimuste kohta saab infot enampakkumise korrast, millega pakkuja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist!

Tutvuge enampakkumise tingimustega (  - 53.4 KB, 12.04.2012 ), rendimenetluse tähtaegade (  - 11.46 KB, 12.04.2012 ) ja lepingu projektiga (  - 72.5 KB, 7.11.2013 ), milles on märgitud rendile andmise tingimused.

Selgitame, et kui riik annab kasutamiseks haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mis ei ole eelnevalt olnud riigivaraseaduse alusel kasutamiseks antud, on selle kasutamise eelisõigus isikul, kes kasutas kasutamiseks antavast kinnisasjast enam kui poolt maa ajutise kasutamise lepingu alusel selle maa riigi omandisse jätmiseni. Eelnimetatud eelisõigust on isikul võimalik kasutada vaid juhul, kui õigustatud isik osaleb ise enampakkumisel, kuid ei osutu võitjaks, kuid soovib kinnisasja siiski rentida enampakkumisel kujunenud hinnaga. Eelisõiguse kasutamiseks tuleb õigustatud isikutel enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul esitada kasutamiseks andmise korraldajale (Maa-ametile) kirjalik taotlus, et ta soovib kasutada seda õigust. Taotlusele tuleb lisada maa ajutise kasutamise lepingu koopia ja olemasolu korral kasutusala asendiplaan. Kui õigustatud isik teatab tähtaegselt, et kasutab õigust saada kinnisasi kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga, lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse õigustatud isiku kasuks. Kui õigustatud isik esitab eelnimetatud taotluse, kuid kinnisasi jääb taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel kasutamiseks andmise korraldaja määratud tähtaja jooksul rentimata, siis taastatakse enampakkumise võitja õigus kinnisasi omandada. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma rendiobjekti kohta avaldatud infoga Maa-ameti koduleheküljel ning vähemalt enne lepingu sõlmimist kinnisasja seisukorraga looduses.

Pakkuja on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Rendile antavate kinnisasjade kasutamisel tuleb arvestada kõigi seadusest tulenevate kitsendustega.
Tutvu väljavõttega põllumajanduslikku maakasutust piiravast seadusandlusest (  - 96.5 KB, 7.11.2013 ).

03.12.2013 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on alljärgnevad kinnisasjad:

Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Luhapaju, 14001:001:0698
 2. Harju maakond, Anija vald, Kaunissaare küla, Arunõmme, 14001:002:0810
 3. Harju maakond, Anija vald, Kaunissaare küla, Kulloja, 14001:002:0808
 4. Harju maakond, Anija vald, Kehra küla, Andevei, 14001:001:0148
 5. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Kaiepõllu, 14001:001:0695
 6. Harju maakond, Anija vald, Parila küla, Kurvi, 14001:001:0705
 7. Harju maakond, Anija vald, Pikva küla, Vahevälja, 14002:001:0189
 8. Harju maakond, Anija vald, Salumetsa küla, Värava, 14001:001:0702
 9. Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Kanali, 14001:002:0794
 10. Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Nurme, 14001:002:0795
 11. Harju maakond, Anija vald, Ülejõe küla, Aruvälja, 14001:002:0805
 12. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Uhtoru, 19801:011:0669
 13. Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Saarevälja, 36301:001:0444
 14. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Tade, 72701:001:0121
 15. Harju maakond, Saue vald, Mõnuste küla, Rebase, 29701:006:0585
 16. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Viu, 72704:001:0062
 17. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Kallipi, 49802:002:0433
 19. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Niidu, 49802:002:0435
 20. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Kraavimaa, 22401:003:0395
 21. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Rohuniidu, 22401:003:0396
 22. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu, 49801:001:0402
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Sooküla, Rukkivälja, 44901:002:0360
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Kaldavälja, 43701:001:0311
 25. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Lagedapõllu, 85101:002:0431
 26. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Varivere, 25702:003:0219
 27. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Kõrtsipõllu, 34202:001:0456
 28. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Soolu küla, Järvemäe, 55201:001:0948
 29. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Reservi, 88702:002:0227
 30. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Türje küla, Toomingamarja, 78702:002:0283
 31. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Võhmetu küla, Kanarbiku, 78701:002:0166
 32. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kõrma küla, Kuradi, 70201:003:0061
 33. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Linnuse, 70201:002:0277
 34. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Piira küla, Linnupõllu, 90002:001:0404
 35. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Jaanipõllu, 15401:002:0289
 36. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Mardipõllu, 15401:002:0290
 37. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Pärnaõie, 15401:002:0288
 38. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Sooääre, 15401:002:0293
 39. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Redise, 15401:002:0103
 40. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koogu küla, Ojaäärse, 15401:002:0296
 41. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Ojavälja, 15401:002:0299
 42. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Põllulille, 15401:002:0298
 43. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kellamäe küla, Rapsi, 66001:004:0267
 44. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Villakvere küla, Kesalille, 66001:006:0184
 45. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
 46. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Anelema küla, Lammelõuka, 18802:002:0192
 47. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Ertsma küla, Annipõllu, 18803:001:0194
 48. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
 49. Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla, Põllu, 71101:001:0461
 50. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kausi küla, Ronni, 88401:004:0209
 51. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sääla küla, Joosu, 88402:003:0189
 52. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sääla küla, Jospeli, 88402:003:0191
 53. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Tõusu, 50401:006:0146
 54. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Nisu, 65401:001:0147
 55. Rapla maakond, Rapla vald, Mahtra küla, Sipelgasoo, 24005:001:0087
 56. Rapla maakond, Rapla vald, Pirgu küla, Tammeotsa, 24001:002:0140
 57. Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla, Pastimäe, 27701:005:0084
 58. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Heinakõrre, 27701:005:0086
 59. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Uudismaa, 27701:005:0087
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõiguste küla, Rästiku, 38601:004:0218
 61. Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla, Vennarusoo, 60801:002:0062
 62. Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Külaalune, 58201:002:0041
 63. Tartu maakond, Elva vald, Pedaste küla, Põhulülle, 60801:002:0063
 64. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Põllusoo, 60801:001:0069
 65. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Laulu, 94901:007:1446
 66. Tartu maakond, Kastre vald, Võruküla, Vahi, 50101:001:0481
 67. Tartu maakond, Tartu vald, Nigula küla, Viljapõllu, 79402:002:0144
 68. Valga maakond, Otepää vald, Tiidu küla, Kellukese, 72402:001:0025
 69. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Põhja, 20302:001:0059
 70. Valga maakond, Valga vald, Lutsu küla, Kõksipõllu, 77901:002:0067
 71. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Müüri, 82002:005:0025
 72. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Jõekääru, 86501:001:0121
 73. Võru maakond, Rõuge vald, Purka küla, Jaani, 18101:001:0189
 74. Võru maakond, Rõuge vald, Ritsiko küla, Ritsikapõllu, 46801:004:0123
 75. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Teeveere, 46002:002:0305
 76. Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Madala, 91801:003:0135
 77. Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Raagoja, 87401:002:0164

Kasutamiseks antava vara, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot telefonidel 665 0788 ja 675 0174.