Geodeetiliste punktide andmekogu
 üldine lihtkaart   GEO-LEST translaator   globaalne translaator   kohalik translaator   geoidiarvutus   


Nimi:
kasuta * nime ees, sees, või taga
Andmebaasi ID:
 
Koodnumber:
(kõiki ei pea täitma)
Koordinaadid:
x (N), y (E), r (raadius meetrites)
      
      
__      
      
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus.
Kuna andmekogu riist- ja tarkvara on uuendatud, siis võib esineda tehnilisi vigu. Vigadest andke teada andmekogu administraatorile.
Andmekogu administraator: Tanel Riips, tanel.riips@maaamet.ee