You are here

Maa-ametil on valminud uued Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehed

Maa-ametil on valminud uued Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehed (fragment Kaisma kaardilehest)
Maa-ametil on valminud uued Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehed (fragment Kaisma kaardilehest)

Maa-ametil on valminud Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi 12 uut kaardilehte, mille aluseks on nii Eesti topograafia andmekogu kui ka aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod.

Esmatrükina valmis tänavu kuus Ida-Virumaal, neli Pärnumaal, üks Pärnu- ja Raplamaa piiril ning üks Pärnu- ja Viljandimaa piiril paikneva piirkonna kaardilehte. Kaardilehed on suurusega 65 x 65 cm, hõlmates sadat ruutkilomeetrit.

Trükitava kaardilehtede piirkonna valikul on oluline ennekõike uuendatud alusandmete olemasolu. Lisaks arvestab Maa-amet sellega, et trükikaardilehtedega saaksid kaetud kõik Eesti piirkonnad.

Seekordsete kaardilehtede piirkonnad:
Jõuga, Kuremäe, Varesmetsa, Agusalu, Alajõe, Remniku, Kaisma, Tootsi, Aluste, Tori, Luuri, Jõesuu.

Valminud kaardilehed kajastavad kõige uuemaid topograafilisi andmeid. Kasutatud andmed ja ortofotod on loodud aastatel 2013 ja 2015 toimunud aeropildistuste alusel.

Kaardilehed kirjastas ameti tellimusel Regio OÜ. Soovijad saavad nii värskeid kui ka varem valminud kaarte soetada Maa-ameti kartograafia arhiivist.

Kogu Eesti katab 543 põhikaardi 1:20000 kaardilehte, neist on nüüdseks trükist ilmunud 444.

Piktogramm valminud kaardilehtede piirkondade kohta
Piktogramm valminud kaardilehtede piirkondade kohta.

 

Fragment Kaisma (Pärnumaa) kaardilehest
Fragment Kaisma (Pärnumaa) kaardilehest.