You are here

Maa-ameti eelinfo 47. nädalaks

Kolmapäeval, 23. novembril algusega kell 10.30 Jõgeva maavalitsuses toimuval kohanimepäeval » (PDF) teeb Maa-ameti aadressiosakonna juhataja Mall Kivisalu ettekande kohanimeregistrist » aastal 2016.

Viimase viie aasta jooksul on omavalitsused korrastanud kümnete tuhandete objektide kohanimesid ja aadresse ning lisandumas on veel kümneid tuhandeid unikaalseid maaüksuste, sildade, allikate ja teiste loodusobjektide nimesid. Kohanimeregistri andmed on aluseks nii kaartide tootmisel kui ka muudes valdkondades, seega on andmete maht ja kvaliteet väga olulised. Korrastatud aadressiandmed on aga eelduseks erinevate registrite ja andmekogude ühildamisel ja järgmise rahvaloenduse registrite põhisel läbiviimisel.

14. korda toimuva kohanimepäeva korraldavad Rahandusministeerium ja kohanimenõukogu, osalema on oodatud kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud, koduloo-, ajaloo- ja teised kohanimehuvilised.

Vt ka Kohanimekorraldus ».

Neljapäeval, 24. novembril osalevad Maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom ja maareformi osakonna juhataja Maire Salu Lääne-Viru maavalitsuse poolt korraldataval omavalitsutele suunatud maareformi-alasel õppepäeval.

Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee