You are here

Valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart

Maa-ametil valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis » ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori asutused kasutavad seda järgneva aasta jooksul otsuste tegemisel.

Tänavuste uuenduste peamised märksõnad:

  • Lausaliselt kaardistati kõlvikuid Saaremaal, Virumaa lõunaosas ning Kesk-Eestis.
  • Veekogusid uuendati Kesk-Eestis, Peipsist kuni Raplamaani ning Emajõe Suursoo ümbruses.
  • Ehitiste uuendamisel sai põhilise tähelepanu osaliseks Kesk-Eesti (2014. aasta aerolennu ala).
  • Teise ringi (2012-2015) aerolaserskaneerimise (LIDAR) lendude alusel loodi tervikuna uuesti reljeef (samakõrgusjooned ja iseloomulikud kõrguspunktid).
  • Suuremat tähelepanu pälvisid taas kohanimed, juurde lisati 10 000 maaüksuse nime.

Allolev joonis illustreerib ETAK andmebaasis olevate kõlvikute, hoonete, teede ning veekogude ruumiobjekte, mille geomeetriat on viimase aasta jooksul muudetud. /Pildil eristuvate Saaremaa ja Virumaa teede- ja vetevõrgu objektide puhul on pigem tegemist kõlvikute kaardistamise kaasnähtusega (kõlvikupiiride muutumisest tuleneva kaasa-nihutamisega), mitte iseseisva uuendamisega./

Kaardi aluseks on ETAK väljavõte seisuga 27. jaanuar 2016.

Eesti põhikaart » on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:5 000 - 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev kaart, mida aluskaardina kasutab oma töös Eesti avalik sektor.

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.