You are here

Tööpakkumine: riigimaade büroo nõunik (asenduskoht)

Maa-amet võtab maareformi osakonna riigimaade büroosse tööle

NÕUNIKU (asenduskoht)

Nõuniku põhiülesanneteks on Maa-ametile pandud ülesannete täitmine riigi maareservi moodustamisel, sh maa riigi omandisse jätmisel ning sellest tulenevate toimingute tegemine ning kaastöötajate juhendamine ja nõustamine valdkonna küsimustes vastavalt ametijuhendile (1.52 MB, PDF). Asendaja võetakse tööle puuduva ametniku naasmiseni, kuid mitte kauemaks kui 31.12.2019.

Teenistuskoht asub Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • teise astme kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või õigusalane
 • töökogemus maareformi teostamisel Maa-ametis, maavalitsuses või kohalikus omavalitsuses vähemalt 3 aastat
 • maareformiga seotud seadusandluse, haldusmenetluse seaduse ja teiste tööks vajalike õigusaktide väga hea tundmine
 • hea arvutikasutusoskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, eesti keele oskus kõrgtasemel
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis-, enesekehtestamis- ja ajaplaneerimisoskus, algatus- ja otsustusvõime, täpsus, vastutustundlikkus
 • B-kategooria juhtimisõigus

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • inglise ja vene keele oskus
 • varasem töökogemus Maa-ameti kaardirakendustega

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas
 • koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi

 

Kandideerimiseks palume hiljemalt 25. aprillil 2017 saata avaldus koos palgasooviga ning CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info aadressil personal@maaamet.ee ja büroo juhatajalt Anu Sootlalt aadressil Anu.Sootla@maaamet.ee