You are here

Ministeerium: ajaloolisi kohanimesid ei tohi meelevaldselt muuta

Haridus- ja Teadusministeerium: Ei Eesti Keele Instituut ega Maa-amet pole soovinud ega plaaninud ajaloolisi kohanimesid muutma hakata. Ilma kohaliku omavalitsuse ettepaneku ja kohaliku kogukonna nõusolekuta polegi seda võimalik teha. Haridus- ja Teadusministeerium toetab head praktikat, kus kohalikud nimed ja nende muutmine on kohaliku tasandi otsus.
  
HTM keeleosakonna juhataja Piret Kärtneri sõnul on hädavajalik, et inimeste arvamust võetaks kuulda. "Iga üksikjuhtumit tuleb käsitleda eraldi. Otsused, kui neid ka tehakse, peavad olema mõistlikud ja arvestama nii ajaloolist tausta, eesti keelt kui ka elanike tahet." 
  
Kohanimeseaduse eesmärk on ajalooliste kohanimede kaitsmine. 
 
Maa-amet: Kohanimemääraja ja muutja on kohalik omavalitsus, kes vastutab ka nime nõuetele vastavuse eest. Ajakirjanduses märgitud 30 000 kohanime puhul oligi valdavalt tegu nimedega, millest teavitati omavalitsusi, sest nendes nimedes vajasid korrastamist ennekõike tehnilist laadi õigekirjavead (suur- ja väiketäht, side- ja mõttekriips, võõrtähtede ja numbrite kasutus, kokku- ja lahku kirjutamine; täht- ja numberlisandite, võõrkeelsete nimede kasutamine jmt). Ka kuulub selle 30 000 nime hulka palju tehnilisi objekte, näiteks teede, mastide, alajaamade nimedega, mille kirjutamisel esineb samuti eespool toodud probleeme.

Veel uudiseid samal teemal

17.11.2017

Administrative reform changes over half a million addresses in Estonia

About 555,000 addresses across Estonia changed as a result of the administrative reform the outcome of which became official with the declaration of the results of the Oct. 15 local polls, including some 300,000 addresses of dwellings and workplaces.