You are here

Maa-ameti kaardikujundus pälvis rahvusvahelisel konverentsil esikoha

Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi trükikaart pälvis ülemaailmsel konverentsil parima kaardikujunduse eest esimese koha.

"Maa-ameti kaart konkureeris maailma suurima geoinfo tarkvara tootja Esri kasutajate rahvusvahelisel konverentsil suuremõõtkavaliste trükikaartide kategoorias," ütles Maa-ameti juht Raivo Vallner. "Teel tippu oli tihe konkurents, sest selles kategoorias osales üle 800 kaardi kogu maailmast. Seejuures oli auhinna saanute hulgas meie kaart ainuke Euroopa esindaja."

Võitja valikul hinnati eelkõige seda, kuidas kaart suudab edastada sellel talletatud infot, kas info on kasutajatele kergesti ja kiirest loetav. Väga oluliseks peeti ka kaardi omapära, kujunduse, paberi ja trüki kvaliteeti. Professionaalidest koosnev žürii arvestas esitatud tööde hindamisel paarikümne kriteeriumiga alates tarkvara kasutamise oskusest kuni kaardikujunduseni.

"Selline suur tunnustus tähendab, et Maa-ameti infotehnoloogiline areng kaartide tootmisel ja kujundamisel on olnud tulemuslik," ütles Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv. "Maa-amet kui Eesti ainuke riiklik kaarditootja on kasvanud kartograafia ja geoinfosüsteemide valdkonnas rahvusvaheliselt arvestatavaks partneriks, kelle arvamustel ning ettepanekutel on kaalu."

Ülemaailmse esikoha toonud põhikaardi 1:20 000 (Põltsmaa kaardileht) kujunduse põhiautorid on Anu Kaljula ja Carmen Jaeski Maa-ameti kartograafia osakonnast.

2010. aastal pälvis Maa-amet samal konverentsil rahvusvahelise tunnustuse väga heade tulemuste eest oma geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel. 2012. aastal tunnistati ameti hallatav Eesti geoportaal ka Eesti parimaks geoinfo teoks.

Kõik Maa-ameti kaardid ja topograafilised andmed on avalikud ning tasuta kasutatavad Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali kaudu. G eoportaalidest leiab pidevalt uuenevate andmetega Eesti põhikaardi ja reljeefkaardi, ortofotosid, ajaloolisi kaarte, mere-, mulla- ja maardlate kaarte, looduskaitse, pärandkultuuri ja muinsuskaitse objekte, aadressiandmeid, detailplaneeringuid jpm. Täpsed kaardiandmed võimaldavad leida huvipakkuvaid piirkondi, kontrollida kinnistul kehtivaid piiranguid, täpsustada objektide asukohti, ennustada looduses ebameeldivaid arenguid (nt üleujutusohuga alad), otsida aadresse ja kohanimesid ning neid kaardil kuvada jne.

Maa-ameti kaarte kasutatavad nii riiklikud ametkonnad kui ka eraettevõtted; ka Google Earth´i keskkonnas on võimalik kuvada Maa-ameti hübriid- ja reljeefkaarti, vaadata katastriüksuste infot ning alla laadida tavalist ortofotot.

Lisainfo:
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 514 8627
Pille Rõivas, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, 506 4608


Fragment võidutööst ehk Maa-ametis valminud põhikaardi Põltsamaa kaardilehest.

Fotod: Klaasist auhind ja diplom.