You are here

Maareformi ja maatoimingud alates 1. jaanuarist 2018

Foto: Maa-amet

Maavalitsused lõpetasid möödunud aastaga tegevuse, mistõttu senised maavalitsuste ülesanded jaotusid ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste vahel. Maareformi ja maatoimingutega seotud ülesanded tulid üle Maa-ametile.

Ülesannete lisandumisega seoses toimusid muudatused ka Maa-ameti koosseisus ja struktuuris – Maa-ametis jätkab oma tööd 23 maavalitsuse töötajat ning maareformi osakonda loodi eramaade ja munitsipaalmaade bürood. Maa-ametis jagunevad üle antavad toimingud järgnevalt:

 

maareformi osakonna eramaade büroo (kontaktid)

  • maa erastamine
  • vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
  • ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmine

 

maareformi osakonna munitsipaalmaade büroo (kontaktid)

  • maa munitsipaalomandisse andmine

 

maareformi osakonna riigimaade büroo (kontaktid)

  • maa riigi omandisse jätmine

 

maatoimingute osakond (kontaktid)

  • reformimata riigimaa ajutine valitsemine

 

riigimaa haldamise osakond (kontaktid)

  • kasutusvaldusesse antud maa omandamine
  • liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes