You are here

Ajalooliste kaartide rakendus uuenes

Ajalooline kaart, millel Saaremaa rannik ja mereäärsed külad
Eesti Vabariigi ülevaatekaart 1:200 000 (1938) fragment

Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus » on huvilistele kättesaadav uues kuues - kasutajate üks lemmikrakendusi on üle viidud X-GIS 2.0 keskkonda.

Uuenenud kaardirakenduse põhiline eelis on mugav aluskaartide vahetamine ning võimalus kõiki kaarte kuvada ja uurida ükskõik millises kaardiakna mõõtkavas - nii Eesti üldvaates kui ka maksimaalselt sisse suurendatult.

Hiireklikk kaardiaknas (infopäring) annab teada kaardilehe numbri/nime ja vanuse (trükiaasta) ning ortofoto puhul lennukuupäeva.

Kaardiaken avatud aluskaartide paneeli ja paremal servas avatud eelvaatekihtidega

Ajaloolised aluskaardid on grupeeritud aluskaartide paneelis (1) väiksemateks alamrühmadeks ning on kuvamiseks valitavad eelvaatekihtide (2) kaudu kaardiakna paremas servas:

 • Ajalooline – erinevad trükikaardid 19. ja 20. sajandist
 • Eesti põhikaart 1:20 000
 • Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa/Muhu kombineeritud kaardikiht
 • vene ühe-, kahe- ja kolmeverstased kaardid
 • 20. sajandi alguse Eesti Vabariigi topograafilised kaardid ning skeemiline katastrikaart 1:10 000 („ruutkaart“)
 • sakslaste Heereskarte 1:300 000
 • Eesti baaskaart 1:50 000
 • Eesti kaart 1:50 000 („Kaitsejõudude rahvakaart“)
 • majandite maakasutusplaanide järgi loodud katastri- ehk kõlvikutekaart 1:10 000 (“lehmanahk“)
 • NL kaart – NSVL topograafilised kaardid erinevates mõõtkavades ja erinevatest aastakümmetest
 • Põhikaart – Eesti digitaalse põhikaardi 1:10 000 värvilised ja mustvalged versioonid alates 1996 kuni tänapäev, aastate kaupa
 • Ortofoto – ortofotod alates 1993 kuni tänapäev
 • Fotoplaan – NSVL aegsete fotoplaanide kombineeritud kihid

 

Ajaloolise haldusjaouse kihid kaardirakenduse vasakus külgpaneelis

Kaardirakenduse vasakus külgpaneelis on kihtide grupp „Ajalooline haldusjaotus“, kuhu kuuluvad Rahvusarhiivist ja Eesti Keele Instituudist pärit mõisate keskused ja mõisamaade piirid, samuti kubermangude, maakondade, valdade ja kihelkondade piirid.

NB! Andmete asukohatäpsusesse palutakse suhtuda mõistvalt, sest digiteeritud piiride algmaterjalina kasutatud vanemate kaartide asukohatäpsus ei ole võrreldav tänapäevaste kaartide täpsusega.
Mõisaid ja kihelkondi on võimalik otsida nende eestikeelse nime järgi.

 

Lisaks Rahvusarhiivi kaardikihtidele (aastad 1917-1989) leiab samast grupist ka Maa-ameti hallatavad haldus- ja asustusjaotuste kihid alates 1997. aastast kuni tänapäevani, aastate kaupa.

Grupis „Kaardilehtede jaotus“ on kaardirakenduses esitletud kaartide lehepõhine jaotus ehk nomenklatuur (lehtede piirjooned koos kaardilehe numbriga).

Geodeesia ajaloo tutvustamiseks on eraldi kihina Struve meridiaanikaare Eesti alale jääv lõik.

Külgpaneeli kihtide valikus on kasutajal võimalik ajaloolise kaardi peale võrdluseks sisse lülitada kehtivad katastripiirid, haldus- ja asustuspiirid ning hübriidkaardina ajakohane teede-ja vetevõrk, ehitised ja kohanimed.

Aluskaartide paneelis on mugavamaks võrdlemiseks valikus ka ajakohane Maa-ameti „Kaart“ aluskaart.

Täpsem ülevaade ajalooliste kaartide kaardirakenduse andmetest ning kaartide leppemärgid leiab Maa-ameti geoportaali veebilehelt »

Lisainfo:
Tanel Hurt, Ruumiandmeteenuste büroo juhataja, tanel.hurt@maaamet.ee, 675 0125

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.