Sa oled siin

Personaliinfo

Maa-ametis töötab ligi 300 inimest, kellest 3/4 on naised ja 1/4 mehed.

Töötajate keskmine vanus on 47 aastat.

Üldjuhul täidab Maa-amet vabad ametikohad avaliku konkursi korras. Konkursid avaldatakse Maa-ameti kodulehel, avaliku teenistuse veebis ja tööotsinguportaalides.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed oskused ja omadused ning vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ja soovi erialaselt areneda.  

Oleme avatud ka vähenenud töövõimega inimeste värbamisele.

 

Maa-amet on asjatundlik partner maaküsimustes ja varustab ühiskonda eri laadi kaardiandmetega. Järgnev video võimaldab piiluda meie igapäevaellu ja näha mõnda tahku meie tööst!

 

Tööpakkumised

  • Maa-amet otsib katastri teenustele toote omanikku (Product Owner), vaata kuulutust (653 KB, PDF) ja ametijuhendit (196.85 KB, PDF).

Ootame motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d hiljemalt 11. maiks 2021.

Palun kandideeri Talendipanga lingi või CV.online kaudu.

  • Maa-amet otsib ruumiandmete osakonna peaspetsialisti, vaata kuulutust (647.31 KB, PDF) ja ametijuhendit (191.73 KB, PDF).

Ootame motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d hiljemalt 23. maiks 2021.

Palun kandideeri Talendipaga lingi või CV-Online kaudu.

Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku kord (459.63 KB, PDF)

    

 

Palgajuhend ja palgaandmed

Praktikavõimalused

Praktikante värvatakse Maa-ametisse üldjuhul avaliku konkursiga üks kord aastas. Konkurss kuulutatakse välja kevadeti Maa-ameti kodulehel. Praktikandi tegevust üldjuhul ei tasustata.

Praktikakorralduse juhend (140.33 KB, PDF)

Peresõbraliku tööandja programm

Maa-amet liitus 2020. aastal peresõbraliku tööandja programmiga. Programmi raames toetatakse organisatsiooni kuni kolme aasta jooksul läbi erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste, et kasvatada teadlikkust ja oskusi töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess. 

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja mudelis on kokku 13 kategooriat. Iga organisatsioon peab programmis osalemiseks ja tulemuste saavutamiseks fikseerima 10 kategooriat, mille tase viiakse programmis osalemise jooksul lõpphindamisel taotletavale tasemele. Sealhulgas tuleb valida 3 kohustuslikku kategooriat, milleks Maa-ameti puhul on paindlik töökorraldus (tööaeg), info liikumine ja suhtlemiskliima. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist. Pärast programm läbimist väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.

2020. aasta sügisel pälvis Maa-amet peresõbraliku tööandja algmärgise, millega tunnustatakse neid, kes on läbinud eelhindamise ja koostanud järgnevateks aastateks tegevuskava organisatsiooni töökultuuri arendamiseks.

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja peresõbraliku tööandja mudelit rakendab konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti AS.Viimati muudetud: 10.05.2021