Sa oled siin

Riigihanked

Alates 2018. aastast osutab Maa-ametile riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus, välja arvatud Rail Baltica projektiga seonduvates ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna konsolideerimise tulemusena korraldab Maa-ameti IKT-alaseid riigihankeid Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Rail Baltica projekti riigihankeid korraldab Maa-amet ise. Eeltoodust tulenevalt on Maa-ameti iga-aastased hankevajadused kajastatud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koostatavas ühtses hankeplaanis ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskuse hankeplaanis. Täpsem info: https://www.rtk.ee/riigihangete-korraldamine ja https://www.kemit.ee/. Juhul kui Maa-amet korraldab erandina ise riigihankeid, siis koostatakse selle kohta eraldi hankeplaan

Maa-ameti korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni riigihangete registrist, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Maa-amet".

Maa-ameti hankekord. (2.47 MB, PDF)

Riiklik riigihangete register »

Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta saab informatsiooni Maa-ameti dokumendiregistrist.Viimati muudetud: 13.04.2021