Tegevuslitsentsid

Maa-ameti juurde on moodustatud komisjonid maakorraldustööde ja maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmiseks.

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentse enam ei väljastata. Loe lähemalt »

Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse (PDF).
Maakorraldustööde litsentsiomanikud on... » (112 KB, XLS)
Loe taotlemisest lähemalt »

Maa hindamise tegevuslitsentsid

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.
Tegevuslitsentsi taotlev füüsiline isik peab esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse ja kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni tõendava kutsetunnistuse koopia, mille on välja andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing. Avaldusi võetakse vastu kaks korda aastas, eelnevalt teavitatakse sellest Maa-ameti ja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu veebilehel.
Litsentseeritud maa hindajad on... »Last updated: 04.07.2018