Litsentseeritud maa hindajad

Vastavalt maa hindamise seaduse » § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

 
 1. Kaisa Hiire 21.11.2012 - 21.11.2017
 2. Herkki Suurman 21.11.2012 - 21.11.2017
 3. Ott Kraut 21.11.2012 - 21.11.2017
 4. Aivar Tomson 21.11.2012 - 21.11.2017
 5. Härmo Haljaste 23.05.2013 - 23.05.2018
 6. Riho Lubi 23.05.2013 - 23.05.2018
 7. Ingrid Rebane 23.05.2013 - 23.05.2018
 8. Andres Teder 19.11.2013 - 19.11.2018
 9. Lauri Prei 19.11.2013 - 19.11.2018
 10. Raigo Petter 21.05.2014 - 21.05.2019
 11. Kristjan Gross 21.05.2014 - 21.05.2019
 12. Natalja Rüütel 21.05.2014 - 21.05.2019
 13. Tõnu Kuhi 14.11.2014 - 14.11.2019
 14. Aivar Kõiv 26.05.2015 - 26.05.2020
 15. Rudolf Halapuu 26.05.2015 - 26.05.2020
 16. Karin Lapp 26.05.2015 - 26.05.2020
 17. Monica Meldo 26.05.2015 - 26.05.2020
 18. Timo Tammaru 26.05.2015 - 26.05.2020
 19. Rain Pints 17.11.2015 - 17.11.2020
 20. Eduard Elbrecht 17.11.2015 - 17.11.2020
 21. Inga Vatter 17.11.2015 - 17.11.2020
 22. Mari Lember 17.11.2015 - 17.11.2020
 23. Virgo Laansoo 17.11.2015 - 17.11.2020
 24. Kadri Kärson 24.05.2016 - 24.05.2021
 25. Jana Kiik 24.05.2016 - 24.05.2021
 26. Meelis Tammre 24.11.2016 - 24.11.2021
 27. Aleksander Sibul 29.05.2017 - 29.05.2022
 28. Kristi Sammal 29.05.2017 - 29.05.2022
 29. Eva-Mari Luts 29.05.2017 - 29.05.2022
 30. Merle Siigla 29.05.2017 - 29.05.2022
 31. Kristi Kreitsmann 29.05.2017 - 29.05.2022


Viimati muudetud: 05.06.2017