Litsentseeritud maa hindajad

Vastavalt maa hindamise seaduse » § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

 1. Raigo Petter 21.05.2014 - 21.05.2019
 2. Kristjan Gross 21.05.2014 - 21.05.2019
 3. Natalja Rüütel 21.05.2014 - 21.05.2019
 4. Tõnu Kuhi 14.11.2014 - 14.11.2019
 5. Aivar Kõiv 26.05.2015 - 26.05.2020
 6. Rudolf Halapuu 26.05.2015 - 26.05.2020
 7. Karin Lapp 26.05.2015 - 26.05.2020
 8. Monica Meldo 26.05.2015 - 26.05.2020
 9. Timo Tammaru 26.05.2015 - 26.05.2020
 10. Rain Pints 17.11.2015 - 17.11.2020
 11. Eduard Elbrecht 17.11.2015 - 17.11.2020
 12. Inga Vatter 17.11.2015 - 17.11.2020
 13. Mari Lember 17.11.2015 - 17.11.2020
 14. Virgo Laansoo 17.11.2015 - 17.11.2020
 15. Kadri Kärson 24.05.2016 - 24.05.2021
 16. Jana Kiik 24.05.2016 - 24.05.2021
 17. Meelis Tammre 24.11.2016 - 24.11.2021
 18. Aleksander Sibul 29.05.2017 - 29.05.2022
 19. Kristi Sammal 29.05.2017 - 29.05.2022
 20. Eva-Mari Luts 29.05.2017 - 29.05.2022
 21. Merle Siigla 29.05.2017 - 29.05.2022
 22. Kristi Kreitsmann 29.05.2017 - 29.05.2022
 23. Aivar Tomson 15.11.2017 - 15.11.2022
 24. Kerli Koha 15.11.2017 - 15.11.2022
 25. Kaisa Hiire 15.11.2017 - 15.11.2022
 26. Hartti Tomson 22.05.2018 - 22.05.2023
 27. Härmo Haljaste 22.05.2018 - 22.05.2023
 28. Riho Lubi 22.05.2018 - 22.05.2023
 29. Toomas Vaks 22.05.2018 - 22.05.2023
 30. Kersti Soomuste 22.05.2018 - 22.05.2023
 31. Ingrid Rebane 23.05.2018 - 23.05.2023
 32. Lauri Prei 16.11.2018 - 16.11.2023
 33. Andres Teder 16.11.2018 - 16.11.2023


Viimati muudetud: 30.11.2018