Tutvustus ja struktuur

Maa-amet on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

 

 

2020. aastal möödub Maa-ameti loomisest 30 aastat!
Loe lähemalt »

 

Maa-ameti tegevused jagunevad nelja laiema valdkonna vahel:

  • Riigi maapoliitika elluviimine – riigimaade haldamine ja rentimine, riigile mittevajaliku maa müük ja avalikes huvides vajaliku maa omandamine, maareformi läbiviimine.
  • Maakatastri pidamine – katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine.
  • Geoinformaatika – ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine.
  • Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine – geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise kaardistamise korraldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.
 

Maa-ameti struktuur

Maa-ameti struktuur

Osakondade põhimäärusedViimati muudetud: 26.08.2020