Ajalugu

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal.

 

2020. aastal tähistab Maa-amet oma 30. tegevusaasta täitumist!

Pildil oleva Eestimaa kontuuri moodustavad 100 Maa-ameti töötajat. Kontuur tehti EV100-le pühendatud projekti „Eesti tantsib“ jaoks. Maa-ameti tegevusi tutvustav tants pääses ka televisiooni ekraanile.


Peadirektori pöördumine

16. jaanuaril 30 aastat tagasi pandi alus Maa-ametile – loodi katastri, maakorralduse, kartograafia ja geodeesia riiklik teenistus. Hiljem nende ülesannete kõrvale lisandus ka maareformi läbiviimine.

Täna peame elementaarseks, et maa, mida kasutame, on üldjuhul meie enda oma, avalikus kasutuses olevad maakaardid on täpsed ja moonutamata. Aga see pole alati nii olnud. Teatavasti Nõukogude okupatsiooni ajal oli ainsaks maaomanikuks riik, sealjuures ei olnud see riik meie. Aja muutudes lubati alates 1988. aastast suurmajandite äärealadel põllumajanduslikuks tootmiseks talusid moodustada. 1989 võeti vastu Eesti NSV taluseadus. Juunis 1990 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse maareformi läbiviimise kohta. Eesti taasiseseisvumine tähendas järjekordseid muudatusi maasuhetes ja uut maareformi.

Juubeliaastal on põhjust heita pilk minevikku, sest teekond on olnud huvitav ja seda mitte ainult Maa-ametile endale, vaid ka kõigile eestimaalastele, sest on ju maa üks tähtsamaid omandivorme, mida eestlane väärtustab. Sellegi poolest, eeskätt hoiame pilgu olevikus ja tulevikus, sest kodanike ootused seoses maa kohta käiva infoga on õigustatult kõrged.

2018. aasta lõpus tegi Maa-amet registrites põhjaliku korrastuse, 2019 kevadel avati satelliidiandmete keskus ESTHub ja igal aastal kogume aerolendudega uusi ruumiandmeid, mille alusel uuendame kaarte ja ortofotosid.

Lähema tuleviku visioon on see, tahame hakata Eestit katma kolmemõõtmeliste ruumiandmetega ning soovime panustada sellesse, et katastri ja ehitisregistri vahel oleks parem kooskõla, see tähendab, et need hooned, mis on aeromõõdistamise käigus saanud kaardile, oleks ka ehitisregistris. Samuti on suund sellele, et planeeringute info oleks igale maaomanikule hõlpsamalt kättesaadav.

Meie eesmärk on luua läbipaistvam süsteem ja et iga kodanik oleks paremini oma maaga seonduvas informeeritud.

Palju õnne meile kõigile!

Tambet Tiits

 

Peadirektori intervjuu Maalehele »
Saad teada maaomanikele ja maakasutajatele olulisemast: miks ikkagi on vaja teada maatüki piire ja miks need on mõistlik tähistada, mis on maareformi tänane seis ning kui sageli käib kaartide täpsustamine. »

 

Ajalugu

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse baasil.

Tollase nimetusega Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet alustas tööd põllumajandusministri valitsemisalas. 16. juulil 1993 viidi amet Vabariigi Valitsuse määrusega üle Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.

Asutamisel oli meie nimeks Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet. Meie asutus on kandnud ka nime Riigi Maa-amet, mis nimetati 1998 detsembris ümber Maa-ametiks.

 


Maa-ameti logo algusaegadest

 

Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasutamine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtestamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise töölube; lahendada maavaidlusi jne. Mõne aja pärast sai Maa-amet ülesandeks ka maareformi läbiviimise, mis kujunes üheks väljakutseid pakkuvamaks tööks.

 

Pilte loomisega seotud dokumentidest

 Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. aasta määrus nr 10 „Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta“ 


Tunnistus Ettevõtteregistris registreerimsie kohta

 

Maa-ameti juhid läbi aegade

Maa-ameti esimeseks peadirektoriks määras valitsus põllumajandusministri asetäitja Ago Soasepa. Ameti asetäitjana alustas endise maakorralduse valitsuse juhataja Raivo Vallner, kes juunist 1991 jätkas peadirektorina. Aastatel 1995–2006 oli Maa-ameti peadirektor Kalev Kangur. Alates 2006. aastast kuni 2015. aasta alguseni oli peadirektori ülesannetes peadirektori esimene asetäitja Raivo Vallner. 2015. aasta 23. veebruarist juhib Maa-ametit peadirektorina Tambet Tiits ».

 

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits


Maa-amet 25 (2015.a) » (602.3 KB, PDF)

 

 Viimati muudetud: 22.01.2020