EANS

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS) on kaasaegne ja dünaamiliselt arenev ettevõte, mis kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. EANS-i põhiülesanne on rahvusvahelistele standarditele vastava lennuliiklusteenuse osutamine ning lennuohutuse tagamine Eesti õhuruumis.

EANS-i lennuinfo osakonna juhina pean tagama oma valdkonna tegevuse korraldamise ja tagama vajaliku lennundusinfo õigeaegse ja korrektse levitamise kõigile huvitatud osapooltele, kelleks on piloodid, lennujuhid, lennujaamad, drooni lennutajad ja teised. Meie meeskond vastutab lennuliikluseks vajaliku info – aeronavigatsiooniteabe ja -andmete kogumise ning edastamise eest. Info käib kogu Eesti territooriumi ja Tallinna lennuinfopiirkonnas avamere kohal oleva õhuruumi kohta. Info on mõeldud eelkõige rahvusvahelise ning kohaliku kommerts- ja eralennunduse lennunduspersonalile lendude planeerimisel ja sooritamisel Eesti õhuruumis ja lennuväljadel.

Lennuinfo osakonnas kasutab Maa-ameti andmeid ja teenuseid peamiselt lennunduskaartide grupp lennunduskaartide koostamisel, õhuruumi haldamise analüüsiks, aeronavigatsiooniliste ekspertiiside läbiviimiseks, instrumentaallähenemisprotseduuride analüüsiks, ettevõttesiseste kaartide ja infomaterjalide koostamiseks. Paljud lennunduskaardid on leitavad Eesti lennundusteabe kogumikust » (http://eaip.eans.ee).

Lennuinfo osakonnale on oluline hankida ja kontrollida infot kiiresti ning usaldusväärsest allikast. Kaartide koostamisel on väga tähtis, et alusinfo oleks korrektne ja analüüside jaoks oleks kasutada operatiivselt uuenenud info. Kui meil on vaja kontrollida esitatud aeronavigatsioonilise takistuse andmestikku, võime seda teha Maa-ameti teenuste kaudu, näiteks tuvastada ortofotol objekt või ehitis ning hinnata, kas mõõdistatud maapinna kõrgus on korrektne. Kord oli vaja tuvastada radaripildil olevad peegeldused, tänu Maa-ameti teenusele sai seda väga kiiresti ja kergelt teha.

Aigar Tarre
EANS, lennuinfo osakonna juhatajaViimati muudetud: 21.09.2017