EGÜ

Eesti Geodeetide Ühing (EGÜ) on mittetulundusühing, mis vabatahtlikkuse põhimõttel ühendab isikuid, kelle tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute ja kaardistamisega.

Pikaaegse ühingu juhatuse liikmena on mul olnud hea meel tõdeda, et Maa-ameti näol on meie ühing leidnud väga usaldusväärse ja toetava koostööpartneti. Maa-ameti spetsialistid on ettekannetega igakordsed külalised pea kõikidel EGÜ suurüritustel: kevadkonverentsidel ja suveseminaridel, aktiivne on osalus erialaajakirja „Geodeet“ väljaandimisel. Maa-amet on abikäe ulatanud geodeedi ja maakorraldaja kutseid omistava EGÜ kutsekomisjoni „mehitamisel“ ja „majutamisel“. Toimub tihe teabevahetus ja koostöö seadusloome osas.

Täna on ruumiandmetest multifunktsionaalse ja hõlpsasti kasutatava informatsiooni tootmine ja haldamine tähtis. Selliste andmete kasutajate hulk ulatub väga mitmetes valdkondades tegutsevatest spetsialistidest kuni praktiliselt iga üksiku kodanikuni. Informatsiooni kättesaadavus ja sellele kuluv aeg on aga muutunud lausa võtmeküsimuseks. Maa-amet on aastatega loonud väga kiiresti ligipääsetava ja loogiliselt ülesehitatud süsteemi. Oma ühiskondliku ameti tõttu kolleegidega suheldes tean, et geodeesia ja maakorralduse valdkonnas ei ole ilmselt ühtegi firmat, kes ei kasutaks Maa-ameti hallatavat infot. Alustagu siis kasvõi lihtsalt Maa-ameti geoportaalist/kaardiserverist saadava hübriidkaardi põhjal situatsiooni hindamisest hinnapakkumiste tarbreks ja lõpetades ametlike andmepäringutega geoalusele kinnistute piiride tellimiseks või lähtematerjalide tellimisega maakorraldustööde teostamiseks.

Suhtlus Maa-ameti spetsialistide ja maamõõtjate vahel on avatud ja professionaalne. Eraettevõtjana ja ka praktiseeriva maamõõtjana on ette näidata mitmeid konkreetseid objekte kus lootusetuna tundunud piirivaidluse lahenduseni oleme jõudnud vahetult koostöös just Maa-ameti spetsialistidega lausa objektil.

Loodetavasti jätkub senine koostöö nii valdkonna tegutsevaid spetsialiste ühendava erialaühingu kui ka iga üksiku maamõõtja ja Maa-ameti vahel ka edaspidi.

Jaan Kallandi
juhatuse esimeesViimati muudetud: 26.07.2018