Regio

Regio tegevusalad on kaartide loomine, ruumiandmete kogumine, töötlemine ja visualiseerimine.

Maa-ameti andmetest kasutame kõige rohkem aadressiandmete süsteemi (ADS) avaandmeid. Meie jaoks on tegu väga olulise andmeallikaga, kuna aadressid muutuvad pidevalt ja palju.

Aadressiandmete süsteemi andmed võimaldavad meil vältida mahukat käsitööd andmete uuendamisel ning tänu aadressiandmete süsteemile jõuavad Regio andmebaasi kõik aadressmuudatused. See on suureks abiks pakkumaks kaardikasutajatele ajakohaseid aadressandmeid.

 

Ka Maa-ameti geoportaal ja selle erinevad WMS-kihid on Regio töös igapäevaselt kasutuses. Geoportaali on koondatud palju temaatilisi kaardirakendusi ja erinevad riiklikud ruumiandmekogud on lihtsasti kättesaadavad ning ka kaardirakenduses kasutatavad.

Meile meeldib, et Maa-ameti aluskaartide WMS-teenus töötab kiiresti, seda on mugav eri GIS-programmides lahti võtta ning kasutada. Enim leiavad kasutust ortofotod, katastriüksused ja Eesti topograafia andmekogu andmed.

Huvi ja vajadus ruumiandmete järele kasvab, kvaliteetsete kaartide ja andmete abil saavad kasutajad teha tarku otsuseid, seepärast on oluline, et nii Maa-amet kui ka Regio neid pakuks.

 

Anne Kokk, tootmisjuht-projektijuht
Kristel Kutsar, projektijuhtViimati muudetud: 21.09.2017