Tegevuslitsentsid

Maa-ameti juurde on moodustatud komisjonid maakorraldustööde ja maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmiseks.

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentse enam ei väljastata.

Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse.

Loe litsentsi taotlemisest lähemalt »
Litsentseeritud maamõõtjate kontaktid ja eelistatud tööpiirkonnad »

Maa hindamise tegevuslitsentsid

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.
Tegevuslitsentsi taotlev füüsiline isik peab esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse ja kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni tõendava kutsetunnistuse koopia, mille on välja andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing. Avaldusi võetakse vastu kaks korda aastas, eelnevalt teavitatakse sellest Maa-ameti ja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu veebilehel.
Litsentseeritud maa hindajad on... »Viimati muudetud: 17.05.2021