Koostöö Norra partneriga

Projekti partneriks on Norra kaardistusorganisatsioon Statens Kartverket ». Partnerlusleping on allkirjastatud 29.05.2013.

Maa-ameti spetsialistid Sulev Õitspuu, Hanno Kuus, Lea Pauts ja Maili Hirlak käisid Norras visiidil 3.-4. juuni 2013, mille käigus Norra kaardistusorganisatsiooni (Kartverket) esindajad andsid ülevaate nende tegevustest ruumiandmete valdkonnas ning väga põhjalikult tutvustati INSPIRE’ga seotud valdkondi, pearõhuga INSPIRE teenustel. Teise osana tutvusime lähemalt kahe ettevõttega. Esmalt ortofotode vaatamis-, otsingu, transformeerimise ning allalaadimisteenuse pakkuja Norconsult tehnilise lahendusega ning töökorraldusega Kartverketi ning Norconsulti vahel. Teine külastatud ettevõte Blom on laia haardega börsiettevõte, mis peamiselt tegeleb andmete tootmisega. Visiit Blomi võimaldas tutvuda andmete tootmisega hanke teostaja/hankepakkumuse tegija seisukohalt. Visiit sai teoks programmi bilateraalsete suhete arendamise eelarve vahenditest.

Statens Kartverket

Lowenruh Tallinn 19.06.13

Norra kaardistusorganisatsiooni projektiüksuse spetsialistid Elena Busch ja Ewa Schage käisid Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" avakonverentsil 20. juunil 2013 Tallinnas Swissôteli konverentsikeskuses.

Visiit sai teoks programmi bilateraalsete suhete arendamise eelarve vahenditest.

Norra konsultandid Arvid Lillethun ja Lars Inge Arnevik käisid esimesel konsultatsioonivisiidil Maa-ametis 03.-06. september 2013, mille käigus jagati kogemusi ruumiandmete avalikustamise teemal. Viimati muudetud: 23.08.2018