Sa oled siin

Geoloogia

Maa-ameti üheks ülesandeks on tagada geoloogiliste andmete ajakohasus ja kättesaadavus.

Geoloogilised andmed ehk info maapõue kohta on vajalik eelkõige maapõueressursside kasutuselevõtul, hoonete-rajatiste kavandamisel, keskkonna kaitsmisel. Geoloogiliste andmete saamiseks rajatakse puurauke ja kaevandeid ning viiakse läbi geofüüsikalisi uuringuid.

Maa-ameti tegevused geoloogia valdkonnas

 

Lühivideo: Kas oled olnud olukorras, kus vajad täpset maakaarti? »

Rändrahn

         Viimati muudetud: 10.01.2020