Riigimaa kasutuslepingud

Maa-amet haldab riigimaa kasutuslepinguid (hoonestusõiguse-, põllumaa rendi- ja kasutusvalduse lepingud).

Riigimaaga seotud kasutuslepingute info on avaldatud riigi kinnisvararegistris ». Otsitava riigimaa leiab registrist, kui valida menüüst "Register", seejärel "Varad" ja kirjutada otsingu lahtrisse maaüksuse aadress või katastritunnus. Avanevas maaüksuse vaates leiab rendilepingu andmed, kui vajutada otsingu nupule (luubile) ja seejärel nupule "Lepingud".

Maa-ameti hallatava riigimaa kasutamiseks õigustatud isikute infot saab vaadata ka tabelist põllumaa kasutajad (404.03 KB, XLSX).

Kasutusvaldusesse antud maad võib kasutusvaldaja omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel, kui see maa ei ole vajalik riigivõimu teostamiseks, kohalikule omavalitsusele tema ülesannete täitmiseks või muul avalikul eesmärgil. Isikud, kelle kasuks on kasutusvaldus seatud, saavad esitada taotluse maa omandamiseks. Samuti võib kasutusvaldaja soovi korral taotleda kasutusvalduse lõpetamist või lepingu abikaasale või sugulasele üle andmist.

Taotluste esitamiseks soovitame kasutada järgmisi vorme:
Kasutusvalduses maa omandamise taotlus (39.95 KB, DOCX)
Kasutusvalduse lõpetamise/üle andmise taotlus (52.63 KB, DOCX)

Vormide täitmiseks tuleb need eelnevalt oma seadmesse salvestada.

Täpsemat informatsiooni kasutusvaldusesse antud maa kohta võib küsida vastavalt maa asukohale:

e-posti aadress telefon maa asukoht
Tiina.Harjo@maaamet.ee 675 0889 Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Kaja.Hakkaja@maaamet.ee 675 0160 Tartumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa
Merike.Toose@maaamet.ee 675 0140

Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa

Täpsemat informatsiooni enampakkumise tulemusena sõlmitud rendilepingute kohta võib küsida vastavalt maa asukohale:

e-posti aadress telefon maa asukoht
Katri.Viilik@maaamet.ee 675 0865 Harjumaa, Järvamaa Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Asta.Albert@maaamet.ee 675 0172 Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa
hele.raim@maaamet.ee  665 0782 Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa


Last updated: 24.05.2021