Maa hindamine ja tehingud

Maa hindamise eesmärk on maa väärtuse leidmine.

Maa väärtus on aluseks maaga seotud tehingute ja investeeringute tegemisel, maa maksustamisel, samuti maa kompenseerimisel ja maakorralduses planeeringute tegemisel.

 

Maa hindamise eesmärgid on:

 • kogu Eestit katva objektiivsete kinnisvara tehinguandmete kättesaadavus maa ja kinnisvara administreerimiseks;
 • optimeeritud maa (kinnisvara) korralise hindamise süsteemi loomine ja selle pidev edasiarendamine nii, et hindamine muutuks pidevaks ja selle tulemused avalikkusele paremini kättesaadavaks.

 

  Maa väärtuse aluseks on selle korraline hindamine

  Kinnisvaratehingute statistikat näeb hinnastatistika päringukeskkonnast www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru », mis tugineb tehingute andmebaasile. Andmebaas annab ülevaate alates 1996. aastast – selle ajaga on Eestis tehtud üle 1 000 000 tehingu.

   

   Maa-ameti tegevused kinnisvara hindamise valdkonnas

   • korraliste maa hindamiste läbiviimine ning hindamistulemuste haldamine;
   • maa kvaliteedi- ja hindamise kaardi pidamine;
   • maa hindajate kvalifikatsiooni tõstmine (ja hindamistulemuste kontrollsüsteemi arendamine);

   • kinnisvaratehingute andmebaasi haldamine ja arendamine;
   • avalikkuse teavitamine kinnisvaraturu olukorrast;
   • riigiasutuste nõustamine kinnisvaraalastes küsimustes

   Loetletud ülesandeid täidab Maa-ameti kinnisvara hindamise osakond.      Viimati muudetud: 23.04.2021