2001.aasta maa korraline hindamise tulemused kroonides

Kõikide omavalitsuste maa hindamise tulemused on toodud hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa.Last updated: 10.02.2017