2001.aasta maa korraline hindamise tulemused eurodes

Kõikide omavalitsuste maa korralise hindamise tulemused on toodud hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa.Last updated: 10.02.2017