2022. aasta maa korraline hindamine

Maa korraline hindamine on masshindamine, mille tulemuseks on iga maatüki (750 000 katastriüksuse) ligikaudne turuväärtus ehk maa maksustamishind.

Valitsuskabinet toetas 2020. aasta 16. aprilli nõupidamisel maade korralise hindamise läbiviimist 2022. aastal ja sellega seotud seadusemuudatuste väljatöötamist.

Maa hindamise seaduse, maakatastriseaduse, maamaksuseaduse ja veel 11 seaduse muutmise seadus on kooskõlastamisel. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Maa hindamise viib Maa-amet läbi ühtse metoodika alusel, mis kinnitatakse määrusega peale menetluses oleva seaduse vastuvõtmist.

Eelmised korralised hindamised toimusid 1993., 1996. ja 2001. aastal.

Edaspidi hakkab maade korraline hindamine toimuma regulaarselt, igal 4. aastal (järgmised hindamised 2022., 2026., 2030. aastal jne). Perioodilisus  võimaldab maade väärtuse muutusi aegsasti ja sujuvalt arvestada.

2022. aasta korralise hindamise tulemused võetakse aluseks maa maksustamisel, talumistasude määramisel ja riigi kasutuslepingutes alates 2024. aastast.

Eelmisest korralisest hindamisest on möödunud 20 aastat, mille jooksul on maa turuväärtus kordades kasvanud (Maa-ameti prognooside järgi keskmiselt 7 korda). Hoidmaks ära hindamisest tulenevat hüppelist mõju maamaksule ja kasutustasudele on ette nähtud leevendusmehhanismid. Sellest on võimalik lugeda Rahandusministeeriumi blogis.

Näide, kuidas Maa-amet hakkab kogu Eesti maa väärtust pärast hindamist kuvama. Kaart on illustratiivne, põhineb 2018. aasta andmetel ja hindamismudelite katsetustel.  

 

 Last updated: 17.12.2020