Maamaksu infosüsteem (MAKIS)

MAKIS » on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed erinevatest riiklikest andmekogudest (rahvastikuregister, kinnistusraamat, maakataster, äriregister, riigi kinnisvararegister ja aadressiandmete süsteem) ning kuhu kohaliku omavalitsuse ametnikud sisestavad riiklikes registrites puuduvad andmed.

MAKIS loodi abivahendiks kohalikele omavalitsustele Rahandusministeeriumi eestvõttel. 

Alates 2017. aastast, pärast riiklikest registritest kogutud andmete kontrollimist ning puuduvate andmete sisestamist, edastavad kohaliku omavalitsuse üksused MAKIS-e kaudu andmed maksustamisaasta 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile, kes arvutab nende andmete alusel tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maksuteate.

MAKIS-e puhul on tegu suuremahulise infokeskkonna projektiga, mis on mõeldud eelkõige omavalitsuste halduskoormuse vähendamiseks ja millesse on lisaks Rahandusministeeriumile kaasatud veel Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu jne esindajad.

Süsteem asub Maa-ameti juures, MAKIS-e projektiga hakati tegelema 2012. aastal, hanke võitis AS Datel.

MAKIS-t saavad oma tööks kasutada ainult kohalikud omavalitsused. Selleks, et süsteemist vajalikke andmeid kätte saada, on omavalitsused määranud oma esindajad ehk MAKIS-e haldurid. Ainult haldur saab infosüsteemis kasutada omavalitsuse ressursse ning saab lisada ja hallata teisi kasutajaid omavalitsuses.

Riigiportaali eesti.ee sisse loginud eraisikud näevad maamaksu infosüsteemi (MAKIS) päringuga » väljavõtet oma maamaksu arvutamise alusandmetest. Sealhulgas näeb päringu tegija oma elukoha aadressi, kõigi oma kinnistute aadresse, temale kuuluva maa arvutusliku omandiosa suurust, maatüki pindala ja ka seda, mis ulatuses on maatükil looduskaitsest või avalikust kasutusest tingitud maksuvabastus.

Lisainfo: makis@maaamet.ee

 

NB! Maaomanikud saavad infot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Infot maksu tasumise kohta saab Maksu- ja Tolliametist ».

 


      Viimati muudetud: 08.12.2017