EL liikmesriikide vaheline koostöö

Maa-amet on ruumiandmete alal, eelkõige INSPIRE direktiiviga seonduvates küsimustes, Euroopa Komisjoni Eesti-poolne kontaktpunkt. INSPIRE direktiiv võeti vastu 2007.a. ja selle eesmärgiks on luua Euroopa ruumiandmete infrastruktuur, mis tagab ruumiandmete kättesaadavuse ja koostalitlusvõime. Rohkem informatsiooni INSPIRE kohta leiate Eesti geoportaalist ».

Maa-amet on Euroopa Kosmoseagentuuri » tehniliseks kontaktpunktiks ning vastutab riikliku andmekeskuse rajamise ja Sentineli satelliidiandmete töötlemise eest.

Maa-amet tagab Eesti andmete kättesaadavuse Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenusele », mille ülesandeks on tagada vajalik informatsioon hädaolukordadele reageerimise ja kriisijuhtimise valdkondades.

Maa-amet on EL katastrite alalise komitee » (PCC) liige. PCC eesmärgiks on olla katastrispetsialistide võrgustikuks ning lihtsustada omavahelist informatsiooni, kogemuste ja parimate praktikate vahetust. 2017.a. novembris korraldas Maa-amet PCC konverentsi ja plenaaristungi » Tallinnas.Viimati muudetud: 08.02.2018