Kahepoolne koostöö

Maa-ametil on olnud pikaajaline viljakas koostöö:

 

Kahepoolse koostöö eesmärgiks on omavaheliste sidemete tugevdamine geoinformaatika, geodeesia, maakatastri, maakorralduse, maade hindamise jt. valdkondades; peamisteks koostöövormideks on informatsiooni ja kogemuste vahetus, õppereisid ja vastastikune andmevahetus.

Lähiminevikus on edukalt ellu viidud alljärgnevad projektid:

  • Šveitsi valitsuse » poolt „Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 2010-2016“ kaudu rahastatud projekt „Globaalse navigatsioonisüsteemi reaalaja (GNSS-RTK) püsijaamade võrgu rajamine keskkonnaseire otstarbel“. Projekti raames korraldatud riigihanke „GNSS-RTK püsijaamade võrgu seadmete ostmine, paigaldamine ja seadistamine“ võitis Leica Geosystems. Projekti tulemusena rajati aastatel 2013-2016 kokku 28 uut GNSS püsijaama. 
  • Euroopa Majanduspiirkonna Norra, Islandi ja Liechtensteini toetuse 2009-2014 raames rahastatud projekt „INSPIRE direktiivi elluviimine“, projekti doonorpartneriks oli Norra Kaardistusagentuur ». Projekti eesmärgiks oli tagada INSPIRE direktiivi nõuetele vastavate teenuste olemasolu I, II ja III lisa kõikide andmevaldkondade jaoks ning uuendada maakatte topograafilised ruumiandmed 17% ulatuses Eesti territooriumist. 


Viimati muudetud: 10.03.2021