Piirkondlik koostöö

Geodeesia valdkonnas osaleb Maa-amet Põhjamaade Geodeesia Komisjoni » (NKG) töös. NKG ülesandeks on luua erialaspetsialistidele võimalused tihedaks koostööks, kogemuste vahetuseks ning ühisprojektide elluviimiseks.

Fotogramm-meetria valdkonnas võtab Maa-amet osa Põhjamaade kaardistusametite aeropildistuse ja laserskaneerimise alastest nõupidamistest.

Kinnisvara valdkonnas annab Maa-amet koos Leedu Registrite Keskuse ja Läti Maateenistusega välja inglisekeelset Balti kinnisvaraturgude ülevaadet “Baltic Review – Real Estate Markets of Estonia, Latvia and Lithuania”.  

2017.a. väljaannet saab lugeda siit » (PDF).Viimati muudetud: 15.01.2020