Sa oled siin

Väljaanded

Maa-amet on koostanud mitmesuguseid väljaandeid, teatmikke ja voldikuid. Olulisemad neist on siin lehel kättesaadavad ja allalaetavad.

 

 

 

Meie maa, meie lugu. Lühike rännak läbi ajaloo »

Kogumik koondab maamõõtmise ajaloo Eesti territooriumil alates 13. sajandist 20. sajandi 1990ndate aastate alguseni välja. Eesti ajalugu ei alga 13. sajandist. See sajand sai kogumiku kronoloogia alguspunktiks seetõttu, et praeguse Eesti ala ja siinsete elanike kohta hakkas mahukamaid kirjalikke allikaid ilmuma 12.–13. sajandi vahetuse paiku. Kogumiku ajatelg läbib maaga seotud sündmusi ja tegevusi Eestis, tehes lühipeatusi valitud hetkedes, mis on olnud olulised maamõõtmise, kaardistamise, maakorralduse, kinnisvara ja katastri arengus. Kronoloogias on näidatud ka ajalooline, sotsiaalne ja poliitiline kontekst, milles üks või teine tegevus või sündmus aset leidis.

 

Eesti ala jõudmine kaardile » (26.72 MB, PDF)

Mida kõnelevad esimesed teadaolevad kaardid Eesti ala väidetava asukoha kohta, miks on Rootsi võim Eesti jaoks kartograafia vallas oluline, millal ja millega seoses toimus üks esimesi Eesti kohanimede õigekirja alaseid diskussioone, mis aitas kujuneda eestikeelsel maailmapildil, millal eestlased ise kaarte tegema hakkasid, mida võib pidada Eesti omariiklusaegse kartograafia alguseks? Muuhulgas neile küsimustele püüab vastata siinne lühike ülevaade

 

Maaomaniku ABC » (1.83 MB, PDF)

Voldikusse on koondatud kokku kõige elementaarsem info, mida iga maaomanik peaks teadma.

 

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega! » (3.21 MB, PDF)

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri- ja pindalaandmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Voldik tutvustab, miks muudatust oli vaja ja kuidas igaüks saab oma maa-andmed üle vaadata.

 

Eesti riiklik satelliidiandmetekeskus ESTHub » (587 KB, PDF)

ESTHub on Eesti oma satelliidiandmete töötlemise keskus, mis toetab innovatsiooni ja toob satelliidiandmed koju kätte. Voldikus tutvustatakse, kellele ja kuidas ESTHub abiks on.

 

Geodeetiline süsteem » (235.9 KB, PDF)

Geodeetiline süsteem koosneb geodeetilisest referentssüsteemist, tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemist; kõrgussüsteemist  ja gravimeetrilisest süsteemist. Voldikus räägitakse neist lähemalt.

 

Euroopa kõrgussüsteem » (3.68 MB, PDF)

2018. aastast arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobuti.Last updated: 11.05.2021