Sa oled siin

Väljaanded

Maa-amet on koostanud mitmesuguseid väljaandeid, teatmikke ja voldikuid. Olulisemad neist on siin lehel kättesaadavad ja allalaetavad.

 

 

Eesti ala jõudmine kaardile » (26.72 MB, PDF)

Mida kõnelevad esimesed teadaolevad kaardid Eesti ala väidetava asukoha kohta, miks on Rootsi võim Eesti jaoks kartograafia vallas oluline, millal ja millega seoses toimus üks esimesi Eesti kohanimede õigekirja alaseid diskussioone, mis aitas kujuneda eestikeelsel maailmapildil, millal eestlased ise kaarte tegema hakkasid, mida võib pidada Eesti omariiklusaegse kartograafia alguseks? Muuhulgas neile küsimustele püüab vastata siinne lühike ülevaade

 

Maaomaniku ABC » (1.83 MB, PDF)

Voldikusse on koondatud kokku kõige elementaarsem info, mida iga maaomanik peaks teadma.

 

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega! » (3.21 MB, PDF)

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri- ja pindalaandmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Voldik tutvustab, miks muudatust oli vaja ja kuidas igaüks saab oma maa-andmed üle vaadata.

 

Eesti riiklik satelliidiandmetekeskus ESTHub » (587 KB, PDF)

ESTHub on Eesti oma satelliidiandmete töötlemise keskus, mis toetab innovatsiooni ja toob satelliidiandmed koju kätte. Voldikus tutvustatakse, kellele ja kuidas ESTHub abiks on.

 

Geodeetiline süsteem » (235.9 KB, PDF)

Geodeetiline süsteem koosneb geodeetilisest referentssüsteemist, tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemist; kõrgussüsteemist  ja gravimeetrilisest süsteemist. Voldikus räägitakse neist lähemalt.

 

Euroopa kõrgussüsteem » (3.68 MB, PDF)

2018. aastast arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobuti.Viimati muudetud: 18.02.2020