Pöördumine päringukeskkonna poole läbi URL-i

Pöördumist tuleb alati alustada aadressiga http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx?. Seejärel tuleb aadressile lisada päringu parameetrid ning vastavad koodid, mis lisatakse kujul aru=T01 (aruande kood), ehak=37 (piirkonna kood), algus=01.01.2010 (algus kuupäev), lopp=01.10.2015 (lõpp kuupäev). Üldise statistika aruannetel saab lisaks kasutada parameetrit tehingu_liik=OM (ost-müük) ning hinnastatistika osas parameetrit loika=0 (lõikeprotsent). Parameetrite eraldamiseks kasutatakse & märki.

Näited:

http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx?aru=T01&ehak=EEEE&algus=01.01.2005&lopp=01.01.2013
http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx?aru=T03&ehak=37&algus=01.01.2008 &lopp=01.10.2008&tehingu_liik=OM
http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx?aru=T12&ehak=37,39&algus=01.01.2008&lopp=31.12.2008&loika=0

Pöördumist saab teha kasutades parameetritena järgmiseid koode:

 • aru - aruande kood
 • T01 Tehingud tehinguliikide kaupa
 • T02 Tehingud võõrandajate järgi
 • T03 Tehingud omandajate järgi
 • T04 Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi
 • T05 Kinnisasja tehingud kinnistu osade kaupa
 • T06 Tehingud kuude lõikes
 • T14 Tehingud objekti liigi järgi
 • T08 Tehingud maakondade kaupa
 • R01 Tehingud võõrandajate residentsuse kaupa
 • R02 Tehingud omandajate residentsuse kaupa
 • T09 Metsamaa tehingud
 • T10 Haritava maa tehingud
 • T11 Hoonestatud maa tehingud
 • T12 Hoonestamata maa tehingud
 • T13 Korteriomandi (eluruumide) tehingud
 • E01 Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone liigi järgi
 • E02 Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi
 • E03 Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone esmakasutusaasta järgi
 • K01 Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi
 • K02 Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone esmakasutusaasta järgi
 • ehak (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator) - piirkonna kood, mille kohta päringut soovitakse koostada. Võimalik on pärida mitme piirkonna järgi, selleks tuleb piirkondade eraldajana kasutada koma. Näiteks "ehak = 37,39" tähendab seda, et soovitakse pärida Harju ja Hiiu maakonna tehinguid. Ehak klassifikaatorid on kättesaadavad Statistikaameti kodulehel http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3985559&siteLanguage=ee, koodid tuleb sisestada ilma nullideta. Lisaks maakondade, valdade ja külade koodidele on võimalik kasutada ka järgnevaid koode:
 • EEEE Eesti kokku
 • EE01 Eesti kokku ilma Tallinnata
 • EEPE Põhja-Eesti (Harju maakond s.h. Tallinn)
 • EEKE Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru, ja Rapla maakond)
 • EEIE Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond)
 • EELE Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond)
 • EESE Lõuna-Eesti (Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maaakond)
 • EEMK Kõik maakonnad
 • EEVL Kõik maakonnad v.a linnad
 • O37 Harjumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L37 Harjumaa linnad kokku
 • O39 Hiiumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L39 Hiiumaa linnad kokku
 • O45 Ida-Virumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L45 Ida-Virumaa linnad kokku
 • O52 Järvamaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L52 Järvamaa linnad kokku
 • O50 Jõgevamaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L50 Jõgevamaa linnad kokku
 • O56 Läänemaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L56 Läänemaa linnad kokku
 • O60 Lääne-Virumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L60 Lääne-Virumaa linnad kokku
 • O68 Pärnumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L68 Pärnumaa linnad kokku
 • O64 Põlvamaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L64 Põlvamaa linnad kokku
 • O71 Raplamaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L71 Raplamaa linnad kokku
 • O74 Saaremaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L74 Saaremaa linnad kokku
 • O79 Tartumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L79 Tartumaa linnad kokku
 • O81 Valgamaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L81 Valgamaa linnad kokku
 • O84 Viljandimaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L84 Viljandimaa linnad kokku
 • O87 Võrumaa omavalitsused kokku (v.a linnad)
 • L87 Võrumaa linnad kokku
 • algus - algus kuupäev
 • lopp - lõpp kuupäev
 • tehingu_liik - üldise statistika päringute korral on võimalik valida ainult ostu-müügitehingud. Selleks lisatakse URL-i parameeter nimega tehingu_liik=OM ja kui parameeter puudub, siis kuvatakse trükisel kõigi tehingute andmed.
 • loika - lõikeprotsent, kasutatakse vaid hinnastatistika päringute korral. Võimalikud väärtused on vahemikus 0 kuni 49.
 • lang - keelevalik. Et näha aruandeid inglise keeles, tuleks lisada lang=ENG.

Kui kasutate päringukeskkonna poole pöördumist läbi URL-i, siis palume andmete kasutamisel viidata või muul moel ära märkida andmete allikas (Maa-amet, Tehingute andmebaas).Viimati muudetud: 15.12.2017