Sa oled siin

Seadusemuudatuste infopäevad KOVidele

Maa-amet korraldas kohalikele omavalitsustele 2018. aasta novembris kolm infopäeva, kus tutvustati 1. juulist jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse, maakatastriseaduse ja maakorraldusseaduse muudatusi. Samuti anti ülevaade maamaksu infosüsteemi kasutamisest. Infopäevad toimusid Tartus, Tallinnas ja Pärnus.Viimati muudetud: 22.11.2018