Sa oled siin

2017. aasta Natura 2000 metsaalade kaardi uuendus

Mets
Mets

Maa-ameti geoportaali Natura metsaalade kaardirakenduses » on uuendatud Natura 2000 võrgustiku aladele ja neist väljapoole, sihtkaitsevöönditesse jäävate eraomandis olevate metsade toetusõiguslike metsaalade kontuure.

Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud kontrollida Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluste esitamiseks vajalikke andmeid ja koostada taotluse juurde kuuluva kaardi väljavõtte.

Lisaks toetusõiguslikele aladele on kaardirakenduses näha Natura 2000 alade piirid, nende kaitserežiim, PRIA põllumassiivide piirid ning poollooduslike koosluste piirid.

Andmekihi koostamine ja selle kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks tegemine on osa Maa-ameti ja Erametsakeskuse vahelisest koostööst, mis algas 2007. aastal.

2017. aasta toetuse taotlusvoor erametsaomanikele on avatud 4.-22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

Alates 2017. aastast saab toetust taotleda ka kaitseala ja püsielupaiga sihtkaitsevööndis asuvale erametsamaale, mis asub väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala. Täpsem info ja kontaktandmed toetuse taotlemise kohta on Erametsakeskuse kodulehel ».

 

Fragment Erametsakeskuse kaardirakendusest, millelt näeb sihtkaitse- ja piiranguvööndi ning põllumaa piire.

Lisainfo toetuse taotlemise kohta: tel 683 6058, 683 6064 või e-posti aadressil natura@eramets.ee

Lisainfo kaardirakenduse kohta:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, 675 0867, sulev.oitspuu@maaamet.ee
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 665 0630, 5694 5407, karmen.kaukver@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020

Maa-amet esindab Eestit rahvusvahelises ruumiandmeteenuste projektis

Maa-amet osaleb rahvusvahelises projektis “A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe,” mille eesmärk on luua tööriistad ja rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks.

26.05.2020

Eesti maheala suurenes 2019. aastal

Eesti maheala on suurenenud ja tõusnud on mahe mesilasperede arv, selgus Organic Estonia algatusel sündinud Mahealade kaardi andmete uuendamisel. Eesti mahealade suurendamise eesmärk on eristuda maailmas puhta loodusega riigina ning mahealade kaart on selle üheks faktiliseks tõestuseks.