Sa oled siin

Aadressiandmete kvaliteet paraneb

Aadressiandmete kvaliteet paraneb. Maa-amet. Karmen Kaukver
Aadressiandmete kvaliteet paraneb. Foto: Maa-amet

Valitsus kinnitas täna aadressiandmete süsteemi määruse muudatused, mis võimaldavad tõsta aadressiandmete kvaliteeti ja koguda täiendavaid aadressiandmeid.

Ühe olulise muudatusena kehtestati täpsemad reeglid, kuidas avaliku sektori andmekogud peavad olema liidestatud keskse aadressiandmete süsteemiga (ADS), kus kõik Eesti aadressid on korrektsel kujul ja tasuta kättesaadavad. Muudatus oli vajalik selleks, et kõigis avaliku sektori andmekogudes oleksid kasutatavad aadressid kirjutatud õigesti ja seostatuna tegelike hoonete ja korteritega.

Teine oluline muudatus, mida saab välja tuua, on see, et nüüd on Maa-ametil õigus lisada ka posti sihtnumbrid ehk indeksid aadressiandmete süsteemi. Seda on soovinud paljud eraettevõtted ja olulised andmetarbijad nagu näiteks rahvastikuregister, äriregister ja teised laialt kasutatavad registrid. Sihtnumbrid on aadressiandmete osa nii tavaliste kirjade, postkaartide ja pakkide läkitamisel kui ka masspostitustel, näiteks valijakaartide saatmisel, mida tehakse rahvatikuregistri andmete alusel.

Aadressiandmete süsteemi andmekoosseisu lisatakse nüüd ka unikaalaadressi nõudega alad – neil aladel asuvatel maaüksustel peab olema selline aadress, mida ei ole ühelgi teisel maaüksusel ehk siis aadress ei tohi kattuda ühegi teise aadressiga. Varem sobisid sellisteks aladeks linnad, alevid ja alevikud, kuid peale haldusreformi tekib Eestisse viis linna, mille koosseisu kuuluvad ka külad.

Aadressiandmete süsteemi määrus on nüüd kooskõlas vahepeal muutunud ruumiandmete seadusega, rahvastikuregistri seadusega, mittetulundusühingute seadusega, aga ka ehitusseadustiku ja äriseadustikuga.

 

Lisainfo:

Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhtaja, Mall.Kivisalu@maaamet.ee, 675 0852
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407

Veel uudiseid samal teemal

07.12.2017

Maa-ameti aadressiteisendajast leiab  nii uued postiaadressid kui ka sihtnumbrid

Tänavu tuleb jõulu- ja uusaastatervitusi postiga teele saates olla aadressidega eriti tähelepanelik, sest haldusreformiga muutus üle poole miljoni aadressi. Aadresse saab kontrollida Maa-ameti geoportaalis oleva aadressiteisendaja abil, kus vana aadressi alusel saab leida uue aadressi, ja vastupidi. Aadressid on kuvatud koos sihtnumbriga.

24.11.2017

Maa-amet lisas aadressiteisendajasse ka posti sihtnumbrid

Haldusreformiga muutus ligi 300 000 elu- ja töökoha aadressi. Maa-ameti geoportaali avalehel oleva aadressiteisendaja abil saab vana aadressi alusel leida uue aadressi, ja vastupidi. Et jõulukaardi saatjate elu võimalikult lihtsaks teha, kuvab Maa-amet aadressid koos indeksiga.