Sa oled siin

Eesti geoportaal kiirendab ruumiandmete leidmist

Neljapäeval, 22. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis sätestab nõuded Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele.

Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ruumiandmetele ehk andmetele, mis on seotud asukohaga (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne).

Tänu ühele kesksele portaalile muutub ruumiandmete leidmine ja kasutamine kiiremaks ning lihtsamaks, sest need hakkavad vastama ühesugustele üle-euroopalistele nõuetele ja on kättesaadavad ühtlustatud teenuste kaudu. Ka võimaldab Eesti geoportaali kaardirakendus kõiki geoportaalis registreeritud teenuseid ja andmekihte koos vaadata ning omavahel kombineerida. Otsingu- ja vaatamisteenused on kasutajatele tasuta.

Eesti geoportaali esimene etapp valmis 2012. aasta kevadel ja selle tulemusel on vaatamisteenuste kaudu kättesaadavad Maa-ameti hallatavad andmekihid, näiteks aluskaardid, haldusüksused, katastripiirid, kohanimed ja aadressiandmed. Lisaks on koostöös teiste teabevaldajatega (Keskkonnaagentuur, Maanteeamet, Statistikaamet, Lennuamet, Muinsuskaitseamet jt) kättesaadavad ka hüdrograafia, transpordivõrkude ja kultuurimälestiste andmed. Peagi lisanduvad portaali kaitsealad, kõrgusandmed, maakatte ja geoloogia andmed ning ortofotod.

Eesti geoportaal säästab nende tööd ja aega, kes kasutavad keskkonnaalaseid andmeid. Mida kiiremini on andmed leitavad, seda kiiremini saab neid kasutada näiteks keskkonnaohtlike olukordade lahendamisel. Suurim tulu tõuseb portaalist siis, kui ruumiandmeid valdavad asutused on valmis teinud nõuetele vastavad teenused ning need geoportaali kaudu kasutajatele avalikustanud.

Eesti geoportaali loomine tuleneb Euroopa Liidu INSPIRE direktiivist, mille kohaselt tuleb keskkonnaalaseid ruumiandmed teha avalikult kättesaadavaks ühesuguste üle-euroopaliste nõuete kohaselt. See tähendab, et tulevikus on Eesti ruumiandmed koos teiste Euroopa riikide andmetega kergesti leitavad ja kasutatavad.

Eesti geoportaali vastutav töötleja on Maa-amet.

2012. aastal Tallinnas toimunud geoinfo konverentsil tunnustati portaali ulatuslike infotehnoloogiliste uuenduste ja suure hulga erinevate andmebaaside integreerimise eest geoinformaatika-valdkonna auhinnaga "Aasta GIS-i tegu".

Lisainfo:
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
675 0867, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee

Vaata ka: http://inspire.maaamet.ee/

Veel uudiseid samal teemal

Kutse GIS-päevale
11.11.2019

Maa-amet kutsub GIS-päevale Eesti Rahvusraamatukogus

Kolmapäeval 13. novembril kell 10-16 toimub Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn) iga-aastane GIS-päev "Geograafia paneb paika". Päeva korraldatakse ülemaailmse geograafianädala raames Eestis juba viieteistkümnendat korda.

07.11.2019

Kas oled mõelnud, millisena oli Eesti ala kujutatud kaartidel sadu aastaid tagasi?

Eesti esimese rahvusatlase eel ilmus Maa-ametil veebiväljaanne „Eesti ala jõudmine kaardile“. See ajalooallikatel põhinev ülevaade võtab kokku mitusada aastat hõlmava loo Eesti ala kujunemisest kaardipildil. Väljaande teevad eriti huvitavaks rohked pildid vanadest kaardifragmentidest.