Sa oled siin

Eesti kutsuti Põhjamaade geodeesiakomisjoni vaatlejaliikmeks

Põhjamaade geodeesiakomisjoni peaassamblee 2018
Põhjamaade geodeesiakomisjoni peaassamblee Helsingis 2018

Septembri alguses kohtusid Soomes Põhja- ja Baltimaade geodeedid iga nelja aasta järel toimuval Põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) peaassambleel, kus otsustati kutsuda Eesti, Läti ja Leedu NKG presiidiumi vaatlejaliikmeks. Vaatlejaliikme staatus avab võimalusi teha koostööd liikmesriikide maa-ametite ja ülikoolide tunnustatud teadlaste ning spetsialistidega.

 

3.-6. septembril 2018 toimus Helsingis Põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) peaassamblee, millest võtsid osa Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti ja Leedu maa-ametite ning ülikoolide geodeesia valdkonna esindajad. Eestit esindas Maa-amet.

 

Põhjamaade geodeesiakomisjon loodi 1950-ndatel aastatel edendamaks geodeetilise infrastruktuuriga seonduvaid töid Põhjamaades. Ühtne ja ajakohane geodeetiline infrastruktuur on vajalik eeltingimus eri allikatest pärit ruumiandmete ühtseks tervikuks sidumisel ja ristkasutusel. See võimaldab täpsustada maaomandi asukohta ja ulatust, korrektselt läbi viia projekteerimis- ja ehitustegevust, aga ka luua tuleviku tehnoloogiate rakendamise valmidus näiteks isejuhtivate sõidukite ja mobiilsete robotite kasutuselevõtul.

 

Äsja toimunud peaassambleel tunnustati Baltiriikide panust ning Eesti, Läti ja Leedu esindajad kutsuti NKG presiidiumi vaatlejaliikmeteks. „See on tunnustus Baltiriikidele ning avardab Eesti geodeesiavaldkonna võimalusi rakendada oma teadmisi ja oskusi oluliste probleemide lahendamisel, samuti edendada koostööd Põhja- ja Baltimaade sõsarasutuste ja ülikoolidega,“ selgitas Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann.

 

Eesti on olnud kaasatud NKG töösse juba alates 2000. aastate algusest eri töögruppides. Eriti suurt äramärkimist on leidnud Eesti geodeesiaspetsialistide ja teadlaste töö terve Läänemere regiooni geoidi (kõrgusmäärangu lähtepind) mudeli arvutamisel, satelliitasukohamäärangu tugijaamade arvutuskeskuse töös osalemisel ja maatõusumudelite arvutamisel.

 

Lisainfo:

Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin.Kollo@maaamet.ee

Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407

 

Veel uudiseid samal teemal

13.09.2018

Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.