Sa oled siin

Eesti-Läti piirikoridoris algasid geodeetiliste süsteemide ühtlustamise välitööd

Sel nädalal alustasid Maa-amet ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur geodeetiliste mõõtmistega kahe riigi piirialal. Mõõtmised viiakse läbi 15-40 kilomeetri laiusel alal mõlemal pool piiri sama metoodikat kasutades. See on vajalik, et mõlema riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemid sobiksid omavahel kokku. Välitööd Eesti-Läti piiril lõpevad septembris.

Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja ja Eesti projekti juht Karin Kollo selgitas, et tegemist on eelkõige projekteerijatele ja ehitajatele vajaliku andmestikuga, mida kasutatakse piiriüleste rajatiste nagu näiteks maanteede, viaduktide ja raudteede ehituse puhul. „Praegu Eesti ja Läti geodeetilised süsteemid ei ühildu ja seetõttu on piiriüleste projektide läbiviimine raskendatud,“ märkis ta. Mõõtmistega saadav andmestik koondatakse veebipõhisesse ühisrakendusse, mis võimaldab riikide koordinaat- ja kõrgussüsteemide ristkasutust. „Tänavu Eesti-Läti 340 kilomeetri pikkuses piirikoridoris toimuvate mõõtmiste puhul on tegemist mahuka tööga, mille tulemused on kasutatavad aastakümneid,“ rääkis Kollo.

Eestis ja Lätis kasutusel olevad riiklikud geodeetilised süsteemid põhinevad Euroopa referentssüsteemidel. Samas kasutab kumbki riik oma territooriumil geodeetiliste süsteemide kinnistamiseks mõnevõrra erinevaid lähteandmeid ja mõõtmistulemusi. Seetõttu esineb Eesti-Läti piirialal lahknevusi nii kõrgus- kui ka koordinaatväärtustes.

Projekti GeoRefAct kohta on rohkem infot Maa-ameti veebilehel.

 

 

 

 

Lisainfo: Anu Ots, Maa-meti avalike suhete nõunik, mob 506 1790

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

07.05.2021

Rakendusgeodeetilised tööd said oma andmebaasi

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest nii valdkonna spetsialistidele kui ka kõigile huvilistele tasuta kättesaadav rakendusgeodeetiliste tööde aruannete andmebaas. Andmebaas sisaldab rakendusgeodeetiliste ja topo-geodeetiliste tööde nimistut ning aruandeid PDF-kujul.

17.11.2020

Ligi kolmveerand tegutsevatest maamõõtjatest on litsentsi uuendanud

Maa-ameti andmetel on Eestis 120 aktiivselt tegutsevat maamõõtjat. Neist 87-l on olemas nii maakorraldaja kutse kui ka kehtiv maakorraldustööde tegevuslitsents. Kutse taotlemise sügisvooru on registreerinud juba 20 maamõõtjat, seega on aasta lõpuks kehtivate litsentsidega maamõõtjate arv kindlasti suurem.