Sa oled siin

Eesti maheala suurenes 2019. aastal

Eesti maheala on suurenenud ja tõusnud on mahe mesilasperede arv, selgus Organic Estonia algatusel sündinud Mahealade kaardi andmete uuendamisel. Eesti mahealade suurendamise eesmärk on eristuda maailmas puhta loodusega riigina ning mahealade kaart on selle üheks faktiliseks tõestuseks.

Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös sündinud mahealade kaart, mis on leitav www.organicestonia.ee ja Maa-ameti kodulehelt  https://xgis.maaamet.ee/mahekaart, näitab meie liigirikkuse ja jätkusuutliku majanduse ala, sh puhta mahetoidu ja -toodete tootmise, korjamise keskkonda.

Eesti Maheala suurus on täna kokku 555 059 ha, sellest mahepõllumaa 224 161 ha ning taimsete saaduste korjeala 330 898 ha. RMK potentsiaalse korjeala pindala on kokku 1 426 834 hektarit.

Mahemesilasperesid oli kokku 2705, mis on 244 pere võrra rohkem kui aasta varem. 

Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup ütles positiivset mahela kasvutrendi kommenteerides: “Iga riik vajab enda tutvustamiseks ja eristumiseks tugevaid fakte, sellesuunalisi tegevust ja tõestust. On valdkondi, mida on kerge teistel riikidelt kopeerida, kuid looduskeskkonda ei ole võimalik järgi teha. Meie tänast liigirikkust, erilisusest ja eristuvust maailmas tuleb hoida, vastasel juhu kaotame puhta keskkonna.” Kulderknupu sõnul on tänases kriisiolukorras oluline vaadata ja analüüsida, millised on riiklikud otsused, mis mõjutavad meie loodus- ja elukeskkonda, tooteid ning kogu majandustegevust. Oluline on teha järeldused, mida tuleks parandada. "Tänases kriisiolukorras on üha olulisem toidu päritolu ning usaldus meie kui toitu tootva riigi vastu. Mahealade suurus, mahepõllumajandus, meie tootlikkuse võimekus üheskoos innovatsiooniga aitavad üheskoos arendada mahetoidu ja loodustoodete sektorit,” lausus Kulderknup.

2018 Mahemajanduse programmi eesmärgiks on saavutada 51% maheala ehk 2 250 000 ha, täna oleme jõudnud 555 059 ha tulemuseni, ehk minna on veel palju, et eesmärki saavutada.

Mahealade kaart uueneb kord aastas. Kaart on leitav aadresil www.organicestonia.ee, Maa-ameti kodulehelt https://xgis.maaamet.ee/mahekaart ja Põllumajandusametist. Lisaks viruaalsele kaardile on eelmisel aastal Organic Estonia paigaldanud mahepõllumeeste juures füüsilised mahealade sildid Harjumaale, Saaremaal ja Läänemaale. 

Mahe metsa ja mahe põlluomanikud, kes on veel huvitatud “Maheala” siltidest,  saavad oma soovist märku anda aadressile info@organicestonia.ee. Teeme eesti Mahedaks ja näitame seda teistele.

MTÜ Organic Estonia sai alguse 2015. aastal Arengufondi ühe võiduideena. Kolme aasta jooksul on loodud mahemajanduse tervikkontseptsioon, mis jõudis koalitsioonileppesse; ellu on viidud Eesti mahealade tunnustamine ligi 30protsendini Eesti pindalast ning koostöös riigiametitega mahekaardi rakenduse loomine ning Eesti puhta õhu kuvamine rahvusvahelise õhuseire võrgukeskkonnas. Alates 2018. aasta jaanuarist tegutseb Organic Estonia mahe-ettevõtete esindusorganisatsioonina, millega on liitunud 39 ettevõtet.

Lisainfo:

Krista Kulderknup, Organic Estonia eestvedaja, krista.kulderknup@organicestonia.ee, 507 6551

Maili Hirlak, Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja, maili.hirlak@maaamet.ee, 665 0610

 

 

 

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020

Maa-amet esindab Eestit rahvusvahelises ruumiandmeteenuste projektis

Maa-amet osaleb rahvusvahelises projektis “A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe,” mille eesmärk on luua tööriistad ja rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks.

Ajalooline kaart, millel Saaremaa rannik ja mereäärsed külad
12.05.2020

Ajalooliste kaartide rakendus uuenes

Ajas rändamine on nüüd mugavam.
Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus » on huvilistele kättesaadav uues kuues - kasutajate üks lemmikrakendusi on üle viidud X-GIS 2.0 keskkonda.
Rakendusse lisandusid uute andmetena ajaloolised fotoplaanid ning haldus- ja asustusjaotuste piirid alates 1997. aastast kuni tänapäevani.