Sa oled siin

Eestis arvestatakse sellest aastast kõrgusi ja sügavusi Euroopa kõrgussüsteemi suhtes

2018. aasta 1. jaanuarist arvestatakse Eestis absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi suhtes

Piltlikult öeldes võttis Eesti uue aastaga pisut kõrgust juurde. Tegelikult siiski looduses jäi kõik samaks, suurenesid vaid arvväärtused. Nimelt 2018. aasta 1. jaanuarist arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk rahvakeeli Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobuti.

 

Euroopa kõrgussüsteemi tutvustav animatsioon, 1:28 (vaatamiseks kliki pildil)

 

Uuele kõrgussüsteemile (EH2000) ülemineku järel oleme enamike Euroopa riikidega samas süsteemis. Ka meile lähimad riigid Soome, Norra, Rootsi, Läti ja Leedu kasutavad just Euroopa kõrgussüsteemi. Põhjamaades kehtib EVRS 2010. aastast, Lätis 2014. ja Leedus 2016. aastast.

Teine oluline põhjus uuele kõrgussüsteemile üleminekuks on senise kõrgussüsteemi BK77 vananemine. Eestile mõju avaldava jääajajärgse maapinna tõusu ja kõrgussüsteemi BK77 ebapiisava täpsuse tõttu on senise kõrgusvõrgu punktide väärtused aegunud ning ebatäpsed. Lisaks oli juba aastaks 2000 ligikaudu 47 protsenti riikliku kõrgusvõrgu märkidest hävinud – see mõjutas oluliselt kõrgusliku alusega seonduvaid töid, muutes need äärmiselt ajamahukaks ja kulukaks.

Kahe süsteemi kõrguste vahe on 15…24 cm, mis tähendab, et senised kõrgusväärtused said olenevalt asukohast lisa - Lõuna-Eesti keskmiselt 15 cm, Pärnumaa 19 cm, Ida-Virumaa 20 cm, Põhja-Eesti 23 cm ja Hiiumaa 24 cm. Üleminekuparameetrite erinevus Eesti eri piirkondades on esmajoones tingitud jääajajärgse maapinna tõusu erinevatest väärtustest Eesti piires.

Kõrguste ümber arvutamist hõlbustavad üleminekukalkulaatorid, mis asuvad Maa-ameti geoportaalis. Kõrguste ümberarvutamise kalkulaatori » abil saab arvutada BK77 kõrgused EH2000 kõrgusteks ja vastupidi nii üksikpunktide kui ka suurte andmemassiivide kaupa.

Uue kõrgussüsteemiga kaasnesid ka uue geoidi mudeli arvutustööd, mis võimaldavad üleilmse asukohamäärangusüsteemiga GPS mõõdetavatest „tehislikest“ kõrgusväärtustest (rahvusvahelise WGS-84 referentsellipsoidi suhtes) otse üle minna Euroopa kõrgussüsteemi kõrgusväärtustele.

Geoidi mudelit EST-GEOID2017 kasutatakse EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 kõrgusteks ja vastupidi, vastavalt esitatavatele täpsusnõuetele. Geoidi kalkulaatorit » on võimalik kasutada normaalkõrguse arvutamiseks geodeetilisest kõrgusest, mis on mõõdetud näiteks GNSS seadmega.

Vaata lähemalt:
https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/geodeesia/euroopa-korgussu...

Veel uudiseid samal teemal

13.09.2018

Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.