Sa oled siin

EGÜ taasloomisest möödus 30 aastat

EGÜ logo

Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) taasloomisest möödus 30. aastat. 27. veebruaril 1926. aastal asutatud Eesti Geodeetide Ühingu õigusjärglasena jätkab ühing 1940. aastal Nõukogude võimu poolt pooleks sajandiks katkestatud tegevust.

Ühingu taasasutamise otsus võeti vastu asutajaliikmete koosolekul 1989. aasta 16. novembril, kus osalesid endiste Geodeesiakomisjoni ja Astronoomia-Geodeesia ühingu aktiivsed liikmed, aga ka mõned ennesõjaaegse EGÜ veteranid, kokku 46 inimest. Nende seas initsiaatorite ja aktiivsete liikmetena Jüri Randjärv, Tambet Tiits, Heiki Potter, Lembit Tamme, Aleksander Vallner, Aadu Sutt, Olaf Kaselaid, Jüri Jagomägi jt. Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits lisaks EGÜ asutajaliikmele oli ka 1989. aastal taasloodud EGÜ esimeses juhatuses juhatuse aseesimees (kuni 1996), juhatuse esimees (1996-1998) ja juhatuse liige (1998-2001).

EGÜ väärtust algselt geodeetide, maamõõtjate, geograafide, topograafide, kartograafide, hüdrograafide jm erialade spetsialistide ametiliiduna on võimatu üle hinnata. Enne sõda anti välja mh „Maamõõtmise ja maakatastriplaanide valmistamise juhtnöörid“ (1927), „Maamõõte käsiraamat“ (1932), „Geodeesia. I osa“ (1934), „Agraarõigus Eestis“ (1934), Eesti kaart vallapiiridega mõõtkavas 1: 200 000 (1939 ja 1942). 1927 hakati välja andma ajakirja Geodeet, järgmine, 73. number (alates 1927. aastast) ilmub selle aasta lõpul.

EGÜ-l oli tähtis roll maamõõteseaduse (1934) ettevalmistamisel. Seadusega  kehtestati ka vannutatud maamõõtja staatus. EGÜ oli loomise algusest saati tegelnud maamõõtjate-geodeetide kutseharidusega. Pärast maamõõteseaduse vastuvõtmist  korraldas EGÜ vannutatud maamõõtja kandidaatidele kutseeksamiks ettevalmistamise kursusi.

Väärtustades koostööd EGÜga on Maa-ameti muuseumi püsiekspositsioonis auväärne koht EGÜ kõrgema juhtorgani, peakoosoleku ja EGÜ juhatuse protokollidel. Maa-ameti muuseumis on hoiul ka 14. detsembril 1991. aastal Tallinna Kaarli kirikus õnnistatud Eesti Geodeetide Ühingu lipp.

Maa-amet soovib meeldivat koostöö jätku ja edu Eesti Geodeetide Ühingu tegemistesse!

Veel uudiseid samal teemal

Ajalooline kaart, millel Saaremaa rannik ja mereäärsed külad
12.05.2020

Ajalooliste kaartide rakendus uuenes

Ajas rändamine on nüüd mugavam.
Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus » on huvilistele kättesaadav uues kuues - kasutajate üks lemmikrakendusi on üle viidud X-GIS 2.0 keskkonda.
Rakendusse lisandusid uute andmetena ajaloolised fotoplaanid ning haldus- ja asustusjaotuste piirid alates 1997. aastast kuni tänapäevani.

07.05.2020

Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid maakatastris iga-aastase värskenduskuuri

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid, kasutades selleks eelmise aasta kaardiandmeid. Tegemist on igal aastal toimuva maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Tänavused muudatused puudutavad eelkõige Ida-Eestit.